PRIEMYSELNÉ NÁTERY BARIL

Vítajte na stránkach spoločností Baril Coatings BV a H&H UNIKOV s.r.o.!

Vážime si toho, že si významný holandský výrobca priemyselných náterových hmôt vybral z rady záujemcov pre reprezentáciu na slovenskom trhu práve firmu H&H UNIKOV s.r.o.. Spoločným cieľom producenta a distribútora je ponúknuť slovenskému trhu prvotriednu kvalitu produktov spolu s poradenským servisom vrátane odporúčania vhodných priemyselných náterových systémov v súlade s STN ISO EN 12944 a aplikačných technológií.

Průmyslové barvy BARIL Antikorozní nátěry BARIL Průmyslové barvy BARIL Průmyslové nátěry BARIL Antikorozní nátěry BARIL Průmyslové barvy BARIL Antikorozní nátěry BARIL Průmyslové nátěry BARIL Průmyslové barvy BARIL Průmyslové nátěry BARIL Antikorozní barvy BARIL

Produkty - UniBar

16441 UniBar ZF Universal

Univerzálny antikorózny dvojzložkový  epoxidový základ  na otryskanú  oceľ, predpripravenú galvanizovanú oceľ a hliník. Antikorózny základ na otryskanú  oceľ (minimálne Sa. 2½), predpripravenú galvanizovanú oceľ a hliník umiestnenú v mierne vlhkom prostredí. Rýchle vytvrdnutie zabezpečí dokonalé  spracovanie, manipuláciu a montáž.  Vysoká mechanická odolnosť  poskytuje minimálne riziko poškodenia a opráv. Ako základ / impregnácia na betónové povrchy. Môže byť pretieraný rôznymi epoxidovými a polyuretánovými nátermi a tým zabezpečuje  dlhodobú   ochranu povrchu.

16442 UniBar ZFC

Univerzálny antikorózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny, pigmentovaný fosforečnanom zinočnatým. Ľahko sa nanáša vo veľkých hrúbkach filmu i na ostrých hranách. Špeciálne vyvinutý pre aplikácie na nových oceľových konštrukciách, kde musí byť skombinovaný vysoký stupeň ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením výparov riedidla. Pre vnútorné aplikácie ako „samozákladový jednonáterový“ systém alebo ako základ / náter v epoxidových systémoch. Odolný proti rôznym riedidlám a chemikáliám. V prípade vysokých požiadavkov na kvalitu základného náteru  môže byť použitý UniBar Steelkote Miox. Pre vonkajšiu aplikáciu by sa mal tento náter pretrieť, aby sa zabránilo skriedovateniu.

16444 UniBar TC

Univerzálny antikorózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny, s fosforečnanom zinočnatým a inertnými plnivami. Ľahko sa nanáša vo veľkých hrúbkach filmu a má výbornú kryciu schopnosť. Špeciálne vyvinutý pre aplikáciu na nové oceľové konštrukcie, kde musí byť skombinovaný vysoký stupeň ochrany s rýchlym spracovaním, vytvrdzovaním a znížením výparov riedidla. Používa sa ako základ vo viacvrstvových systémoch. Je odolný proti rôznym riedidlám a chemikáliám. Má univerzálnu priľnavosť na rôzne podklady. Formulovaný pre rýchlu aplikáciu a manipuláciu v priemyselných odvetviach náterov pre OEM náterové systémy.

622 UniBar ZinkRich Primer

Dvojzložkový zink epoxidový základ na min. Sa 2½ otryskané oceľové povrchy. Katodický ochranný primer na otryskané oceľové povrchy, ktoré budú  natreté epoxidovým alebo polyuretánovým náterovým systémom. Nezvyšujte predpísanú hrúbku filmu. Príliš vysoká hrúbka filmu môže spôsobiť špatnú priľnavosť medzi nátermi a môže popraskať.

633 UniMax Pro

Dvojzložkový vysokosušinový základ/ vrchný náter na báze epoxidových živíc a upravených amínov. Ako základ vo viacvrstvových systémoch v priemyselnom prostredí. Odolný vode, rôznym typom  riedidiel a chemikálií. Univerzálna priľnavosť na rôzne podklady. Pretieratelný  epoxidovými a polyuretánovými nátermi. Používa sa aj ako vrchný náter. Špeciálne vyvinutý pre aplikácie na nové oceľové konštrukcie, kde musí byť skombinovaný vysoký stupeň ochrany s rýchlym spracovaním, vytvrdzovaním a znížením rozpúšťadlových emisií.

683 UniMax Eco

Univerzálny antikorózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny a s aktívnymi antikoróznymi pigmentami. Ľahko sa nanáša vo veľkých hrúbkach filmu  i na ostrých  hranách. Špeciálne vyvinutý produkt pre aplikácie na nové oceľové konštrukcie, kde musí byť skombinovaný vysoký stupeň ochrany s rýchlym vytvrdzovaním a znížením rozpúšťadlových emisií. Pre vnútornú aplikáciu ako „samozákladový“ systém alebo ako základ/ vrchný náter v epoxidových systémoch. Odolný vode, rôznym riedidlám a chemikáliám. V prípade  veľmi vysokých požiadavkách na základ, môže byť použitý UniBar Steelkote Miox. Pre vonkajšie aplikácie by mal byť náter pretretý, aby sa zabránilo jeho kriedovateniu.

16515 UniBar ZN HS

Vysokosušinový  katodický zink epoxidový primer s extrémnymi antikoróznymi vlastnosťami, vysokou mechanickou pevnosťou a dobrou flexibilitou. Vysoko odolný  antikorózny primer na SA2-2 ½  otryskanú oceľ  a ST2 pripravené povrchy. Ekonomické riešenie  pre svoju  rýchlosť aplikácie a následnú manipuláciu. Systém použiteľný pre vysokú hrúbku suchého filmu až  125 mm bez akéhokoľvek rizika tvorby  trhlín alebo vady typické pre nátery bohaté na zinok. Alternatívne riešenie pre zinkovanie a zinsilikátové technológie.

16011 UniBar Shopprimer LV

Dvojzložkový epoxidový shop primer na otryskanú oceľ. Dočasná ochrana otryskaných oceľových  podkladov, ktoré budú zakončované dvojkomponentými náterovými systémami.  Aplikuje sa v štandardných hrúbkach suchého filmu. Ochrana povrchu pre vonkajšie prostredie je obmedzená na zhruba 3 mesiace. Počas tejto doby musí byť aplikovaný dokončovací náterový systém.

16933 UniBar TR

Univerzálny antikorózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny pigmentovaný oxidom železitým. Vhodný na pripravené kovové povrchy. Kombinácia vysokej ochrany povrchu s ľahkou aplikáciou. Univerzálny primer / vrchní náter pre trvalú ochranu oceľových konštrukcií v agresívnom atmosférickom a priemyslovom prostredí. Vysoko odolný vode a chemikáliám. Má vysokú mechanickú pevnosť. Vhodný pre trvalý ponor (Im1, Im2). Vysoký obsah sušiny a nízky obsah rozpúšťadiel.


H&H Unikov, S.r.o., Paulínska 9, 917 01 TRNAVA, TEL: 00421 33 5512200, FAX: 00421 33 5512200

Ochrana osobných údajov GDPR | Informácie o Cookies

Copyright © 2009 - 2019 Baril.sk - všetky práva vyhradené

webdesign by web-evolution