Stránka je v rekonštrukcii.

Certifikáty, atesty

Všetky náterové systémy THORTEX a COPON sú certifikované technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave podľa súčasnej platnej legislatívy a príslušných noriem STN a EN ISO.

Špeciálne sú certifikovane nátery pre:

  1. Protipožiarna ochrana
  2. Chemická ochrana - izolácia
  3. Hygienická nezávadnosť a styk s potravinami
  4. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií a potrubí v zemi a nad vodou

Z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti sú všetky systémy THORTEXCOPON posúdené a odsúhlasené Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave
H&H UNIKOV s.r.o. Paulínska 9 917 01 TRNAVA
tel./fax +421 33 5512200, e-mail: info@hhunikov.sk

O firme | Referencie | Služby | Kontakt | Ochrana osobných údajov GDPR | Informácie o Cookies