Stránka je v rekonštrukcii.

Farby a nátery Copon pre ochranu plynového potrubia

Spoločnosť bola založená v roku 1882 rodinou Wood. Pôvodné sídlo bolo v Londýnskych lodeniciach. Generálnym riaditeľom bol Eberneezer Wood, ktorého meno nesie spoločnosť dodnes. Pôvodným zameraním firmy bola výroba náterov pre námorný priemysel.

HYCOTE 152 LV

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 152 LV bol vyvinutý tak, aby poskytol oceľovým a betónovým konštrukciám dlhodobú ochranu proti korózii. Aplikuje sa štetkou alebo striekaním. COPON HYCOTE 152 LV je dvojzložkový epoxidový náter bez rozpúšťadla navrhnutý tak, aby oceľovým a betónovým konštrukciám poskytol dlhodobú ochranu proti korózii. Nakoľko tento materiál neobsahuje rozpúšťadlá, počas aplikácie nepredstavuje pre prostredie žiadne nebezpečie, a tým sa stáva mimoriadne vhodným na použitie v uzavretých priestoroch, alebo tam, kde sú nežiadúce horľavé výpary. Rovnako je vhodný aj na podmorskú údržbu.COPON HYCOTE 152 LV sa môže aplikovať aj na vlhké povrchy a preukazuje vysokú toleranciu na manuálne pripravené povrchy.

HYCOTE 152 LV-AS

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 152 LV-AS bol vyvinutý tak, aby poskytol dlhodobú bezúdržbovú ochranu oceľovým a iným vybraným druhom povrchov. Aplikuje sa v jednej vrstve vzduchoprázdnym striekaním.COPON HYCOTE 152 LV-AS dosahuje extrémne vysokú úroveň priľnavosti, keď sa aplikuje na opieskovaný oceľový povrch, ale je tiež vhondý na ručne pripravený povrch vrátane zdravého existujúceho náteru. COPON HYCOTE 152 LV-AS, keď dobre vyzrie, poskytuje neporovnateľnú kombináciu vlastností poskytnutej ochrany s limitovanou protipožiarnou ochranou.

HYCOTE 162

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER HYCOTE 162 je navrhnutý na používanie v jednej alebo v dvoch vrstvách a nanáša sa alebo dvojnáplňovým horúcim striekacím zariadením alebo veľkokapacitnou vzduchoprázdnou striekacou pumpou. Pri malých aplikáciách ho možno natierať aj štetkou. HYCOTE 162 sa odporúča na vnútorné natieranie oceľových nádrží, priepustov, nábrežných múrov a podláh tam, kde sa môžu vyskytnúť rozliate chemikálie. Tento výrobok je odolný voči mnohým chemikáliám, alkálom a kyselinám, leteckému palivu, priemyselným odtokom, kanalizačnému odpadu, rope, morskej vode, nafte, atď. HYCOTE 162 je tolerantý voči vlhkému povrchu počas aplikácie, schne aj pod vodou a v chladných a vlhkých podmienkach.

HYCOTE 162 HB

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTERHYCOTE 162 HB je vysokoúčinný systém určený na aplikáciu v jednom nátere dvojnáplňovým striekacím zariadením tak, aby sa vytvoril suchý náter do hrúbky 1 mm.HYCOTE 162 HB sa odporúča ako náter betónových a oceľových nádrží, odvodňovacích rúr, hrádzových múrov a podláh, tam kde sa vyskytuje rozlievanie chemikálií. Výrobok je odolný voči širokej škále chemikálií, alkálov, kyselín, leteckého paliva, kanalizačného odpadu, ropy, morsekj vody, nafty, atď.

HYCOTE 165

JE TO DVOJZLOŹKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTERCOPON HYCOTE 165 bol navrhnutý ako verzia pre striekanie zo série vysokovýkonných bezrozpúšťadlových uretánových náterových systémov. Je vhodný pre dlhodobú ochranu cementových a kovových substrátov.COPON HYCOTE 165 je formulovaný tak, aby kombinoval výnimočnú odolnosť voči opotrebovaniu a nárazu spolu s vysokým stupňom flexibility. Zároveň sa vo veľkom používa na rozmanité aplikácie vrátane ochrany vnútorných a vonkajších potrubí, nádrží a nádob, mostov a príbuzných budov a inžinierskych štruktúr. COPON HYCOTE 165 je vhodný pre rôzne podmienky ponoru, vrátane chemicky znečistených, námorníckych a podzemných prostredí.

HYCOTE 165 BG

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 165 BG je navrhnutý tak, aby poskytoval dlhodobú ochranu vonkajšieho povrchu  nového potrubia a rovnako sa hodí aj na obnovu poškodeného potrubia.COPON HYCOTE 165 BG bol špeciálne navrhnutý pre aplikáciu štetkou a hodí sa najmä na natieranie malých plôch a plôch , ku ktorým je ťažký prístup a kde je použitie striekacieho zariadenia nepraktické.COPON HYCOTE 165 BG je vhodný pre ponorné podmienky pod vodou, v námornom prostredí a v prostredí pod zemou.  Má vysoký stupeň odolnosti voči chemikáliám a opotrebovaniu.

HYCOTE 165 HB

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 165 HB je formulovaný tak, aby kombinoval vynikajúcu odolnosť voči oteru a nárazu so značným stupňom flexibility. Podľa tohto, tento náter je špecifikovaný a rozsiahlo používaný pre rôzne aplikácie vrátane vnútornej a vonkajšej ochrany oceľových a betónových potrubí, nádrží a nádob, mostov a príbuzných budov a inžinierskych konštrukcií a sekcií. COPON HYCOTE 165 HB je vhodný pre rôzne ponorné podmienky, vrátane mora, špinavej a surovej vody; tiež pre chemicky znečistené, námornícke alebo podzemné prostredie.

HYCOTE 165 HBX

COPON HYCOTE 165 HBX je vhodný pre rôzne ponorné podmienky, vrátane mora, špinavej a surovej vody; tiež pre chemicky znečistené, námornícke alebo podzemné prostredie. COPON HYCOTE 165 HBX je formulovaný tak, aby kombinoval vynikajúcu odolnosť voči oteru a nárazu so značným stupňom flexibility. Podľa tohto, tento náter je špecifikovaný a rozsiahlo používaný pre rôzne aplikácie vrátane vnútornej a vonkajšej ochrany potrubí, nádrží a nádob, mostov a príbuzných budov a inžinierskych konštrukcií a sekcií.

HYCOTE 165

JE TO DVOJZLOŹKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTERCOPON HYCOTE 165 bol navrhnutý ako verzia pre striekanie zo série vysokovýkonných bezrozpúšťadlových uretánových náterových systémov. Je vhodný pre dlhodobú ochranu cementových a kovových substrátov.COPON HYCOTE 165 je formulovaný tak, aby kombinoval výnimočnú odolnosť voči opotrebovaniu a nárazu spolu s vysokým stupňom flexibility. Zároveň sa vo veľkom používa na rozmanité aplikácie vrátane ochrany vnútorných a vonkajších potrubí, nádrží a nádob, mostov a príbuzných budov a inžinierskych štruktúr. COPON HYCOTE 165 je vhodný pre rôzne podmienky ponoru, vrátane chemicky znečistených, námorníckych a podzemných prostredí.

HYCOTE 165 PW

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTERCOPON HYCOTE 165 P.W. bol vyvinuty jako vysoko výkonný bezrozpúšťadlový uretánový náterový systém vhodný pre dlhodobú bezúdržbovú ochranu cementových a kovových povrchov.COPON HYCOTE 165 P.W.  je vhodný pre ponorné podmienky, špeciálne pre pitnú vodu, ale tiež v chemikáliami znečistenom prostredí mora alebo pod zemou.COPON HYCOTE 165 P.W. je formulovaný ako kombinácia vynikajúcej odolnosti voči oteru a nárazom so značným stupňom flexibility. Zároveň tento náter je špecifický a značne používaný pre rôznorodé aplikácie vrátane vnútornej a vonkajšej ochrany potrubí, nádrží a nádob, mostov a spojených budov a priemyselných konštrukcií.

HYCOTE 165 HT

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 165 HT je rýchloschnúci náterový systém pre ocelové potrubia a polyolefínom pokryté potrubia, kde teplota počas prevádzky je vyššia a je vhodný aj pre kyslé prostredie.COPON HYCOTE 165 HT je vhodný pre použitie pod vodou v morskom prostredí a agresívnom prostedí a má vysoký stupeň chemickej odolnosti a odolnosti voči oteru. COPON HYCOTE 165 HT ponúka rýchlu palikáciu pri väčšine podmienok a môže byť aplikovaný v studených a vlhkých podmienkach.

HYCOTE 165 TG

DVOJZLOŽKOVÁ BEZROZPÚŠŤADLOVÁ URETÁNOVÁ OPRAVÁRENSKÁ ZMES COPON HYCOTE  165 TG je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokokvalitný materiál na opravu a obnovu erodovaných plôch a plôch s jamkami, ktoré sa vyskytujú na potrubí. COPON HYCOTE 165 TG je vhodný na používanie pod vodou, v námornom prostredí a v prostredí pod zemou       Má vysoký stupeň odolnosti voči chemikáliám a opotrebovaniu.COPON HYCOTE 165 TG je tiež vhodný na aplikáciu tam, kde sa vyžaduje istý stupeň flexibility.

HYCOTE 165 TGRG

DVOJZLOŽKOVÁ BEZROZPÚŠŤADLOVÁ URETÁNOVÁ OPRAVÁRENSKÁ ZMES COPON HYCOTE  165 TG RAPID GRADE je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokokvalitný materiál na opravu a obnovu zvarových spojov polyolefínom natretých potrubiach a poškodených existujúcich náterov otrubí. COPON HYCOTE 165 TG RAPID GRADE je špeciálna rýchlo zrejúca verzia COPON HYCOTE 165 TG špecilne navrhnutý pre aplikáciu hladidlom alebo špachtľou při hrúbke 6 mm, kde sa vyžaduje rýchla aplikácia okolo potrubia.

HYCOTE EA4 2217

COPON EA4 2217 je dvojzložkový epoxidový náter určený na vnútornú ochranu potrubia, ktorým sa prepravuje široká škála petrochemických produktov vrátane leteckého paliva, petroleja, naftových zmesí a zemného plynu. COPON EA4 2217 je známy po celom svete ako štandardný náter na potrubie pre letecké palivo. Tento výrobok predstavuje kombináciu vysokého stupňa ochrany voči korózii s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliám. Použitie materiálu EA4 2217 redukuje náklady za surové železo, skvalitňuje počiatočnú čistotu výrobku a ponúka významné dlhodobé výhody, čo sa týka nákladov čerpaných na výrobu a tiež ponúka dlhodobú ochranu voči korózii.

HYCOTE EA9 PRIMER

COPON EA9 je dvojzložkový epoxidový náter, ktorý bol vyrobený na používanie ako primer, t.j. základný náter a tiež aj ako vrchný náter na mnohé typy povrchov, napr. hliník, pozinkované povrchy, oceľové konštrukcie, betón, GRP (sklom vystužené plásty) a fenoplastické plátovanie. Systémy COPON EA9 základný náter/vrchný náter sa vo veľkom používajú ako dlhodobá ochrana proti korózii železných aj neželezných povrchov v prostredí pozemného i vodného inžinierstva, stavebníctva. Zároveň je to aj náterový systém používaný na nádrže, v ktorých sa skladuje voda, chemikálie a palivo.

HYCOTE EA9 FINISH

COPON EA9 je dvojzložkový epoxidový náter, ktorý bol vyrobený na používanie ako primer, t.j. základný náter a tiež aj ako vrchný náter na mnohé typy povrchov, napr. hliník, pozinkované povrchy, oceľové konštrukcie, betón, GRP (sklom vystužené plásty) a fenoplastické plátovanie. Systémy COPON EA9 základný náter/vrchný náter sa vo veľkom používajú ako dlhodobá ochrana proti korózii železných aj neželezných povrchov v prostredí pozemného i vodného inžinierstva, stavebníctva. Zároveň je to aj náterový systém používaný na nádrže, v ktorých sa skladuje voda, chemikálie a palivo.

HYCOTE EA9 HIGH BUILD

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON EA9 High Build je dvojzložkový epoxidový náter určený na používanie ako vysokoúčinný primer - základný náter - alebo vrchný náter na veľa typov povrchov, napr. hliník, pozinkované povrchy a oceľ. COPON EA9 High Build sa vo veľkej miere používa ako primer a ako vrchný náter na železné aj neželezné povrchy v dopravnom priemysle.

EP 2000

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÝ/VRCHNÝ NÁTER COPON EP2000 bol vyvinutý ako vysokovýkonný ochranný náter pre aplikáciu na opieskovanú konštrukčnú oceľ a ostatné mäkké oceľové výrobky. COPON EP2000 je navrhnutý hlavne pre rýchle navrátenie do výroby po aplikácii, v rôznych hrúbkach od 25 do 125 mikrónov v jednej vrstve. COPON EP2000 má vynikajúce vlastnosti poskytujúce bezúdržbovú prevádzku 10-20 rokov v prostredí klasifikovanom podľa BS5493 – suchý interiér, neznečistený, CIRIA 174 C1 a C2, ISO BN 12944.

EP 2306 HF

COPON EP 2306 HF je vysokovznetlivá verzia výrobku COPON EP 2306. Bol špeciálne vyvinutý na aplikácie tam, kde nie je povolené používať nízkovznetlivé rozpúšťadlá. COPON EP 2306 HF spája dobré aplikačné vlastnosti s vynikajúcou ochranou voči korózii a chemickou odolnosťou. Vyzretý náter znesie hydrostatické testovanie počas prevádzky a je významným prínosom pre zdokonalenie toku plynu. COPON EP 2306 HF zodpovedá všetkým hlavným medzinárodným predpisom o náteroch pre plynové potrubie, vrátane britských špecifikácií o plyne CM1/CM2 a API 5RL2.

KSIR 88

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ  EPOXIDOVÝ NÁTER S VYSOKÝM OBSAHOM TUHÝCH LÁTOK COPON KSIR88 je dvojzložkový, pevný, rovnorodý epoxidový náter určený na použitie ako vysokoúčinný ochranný náter na nádrže a potrubie. COPON KSIR88 sa môže používať na natieranie  “in-situ” t.j. na mieste plynovej a zmiešanej výrobnej linky. Poskytuje jedinečnú ochranu voči korózii spolu s veľkou odolnosťou voči širokému rozsahu tekutých látok a plynov vrátane kyslého plynu. COPON KSIR88 spĺňa požiadavky BS 6920 a má atest pre styk s pitnou vodou.

COPON  POLYURETHANE 

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ POLYURETÁNOVÝ VRCHNÝ NÁTER COPON POLYURETHANE FINISH je určený na použitie ako farebný vrchný náter s dlhotrvácnym leskom a širokou škálou výkonnostných charakteristík. COPON POLYURETHANE FINISH, aplikovaný na základné nátery COPON EA9, EA9 HIGH BUILD, EA9 HS alebo SURTOL ALUMINIUM, ponúka vynikajúce prevádzkové vlastnosti zahŕňajúce odolnosť voči opotrebeniu, nárazu, chemickú odolnosť a farebnú stálosť. COPON POLYURETHANE FINISH bol v kombinácii s viacvrstvovými systémami COPON EA9 testovaný podľa anglických a francúzskych štandardov na obmedzený výkon v podmienkach požiaru.

ANTIGRAFFITI POLYURETHANE

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ POLYURETÁNOVÝ VRCHNÝ NÁTER COPON ANTIGRAFFITI POLYURETHANE je vysokoúčinný dvojzložkový polyuretánový náter určený na použitie ako veľmi trvanlivý vrchný náter s vynikajúcimi anti-graffitovými vlastnosťami. COPON ANTIGRAFFITI POLYURETHANE ponúka vynikajúcu farebnú stálosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom a neporušuje ho ani UV žiarenie. Výrobok má širokú špecifikáciu a používa sa v mnohých priemyselných odvetviach tam, kde sa vyžaduje konečná úprava s vysokým alebo polovysokým leskom a hlavne tam, kde sa vyžaduje ľahké odstránenie nápisov po stenách (graffiti).

SURTOL ALUMINIUM

DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER S VYSOKÝM OBSAHOM TUHÝCH ČASTÍC TOLERANTNÝ K POVRCHU COPON SURTOL ALUMINIUM je veľmi vyspelý dvojzložkový epoxidový náter špecificky vyvinutý na použitie na oceľové povrchy, ktoré nemôžu byť očistené pieskovaním. COPON SURTOL ALUMINIUM poskytuje veľmi kvalitný, nepriepustný bariérový náter, ktorý má vynikajúcu priľnavosť a schopnosť presiaknutia do manuálne pripraveného hrdzavého povrchu.
COPON SURTOL ALUMINIUM skrýva v sebe jedinečnú kombináciu anti-korozívnych pigmentov a schopnosti prenikať do hrdze, čo poskytuje vynikajúcu odolnosť voči korózii prakticky v každom prostredí. COPON SURTOL ALUMINIUM sa môže použiť ako veľmi kvalitný základný náter, ktorý môže byť pretretý rôznymi vrchnými nátermi alebo aj ako, veľmi kvalitný vrchný náter s vynikajúcou dlhodobou odolnosťou voči počasiu.
H&H UNIKOV s.r.o. Paulínska 9 917 01 TRNAVA
tel./fax +421 33 5512200, e-mail: info@hhunikov.sk

O firme | Referencie | Služby | Kontakt | Ochrana osobných údajov GDPR | Informácie o Cookies