Stránka je v rekonštrukcii.

Protichemické farby a nátery Copon

Spoločnosť bola založená v roku 1882 rodinou Wood. Pôvodné sídlo bolo v Londýnskych lodeniciach. Generálnym riaditeľom bol Eberneezer Wood, ktorého meno nesie spoločnosť dodnes. Pôvodným zameraním firmy bola výroba náterov pre námorný priemysel.

HYCOTE HYDRALAC

DVOJZLOŽKOVÝ VODNOBÁZOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE HYDRALAC je ďalším dôležitým členom skupiny dvojzložkových vysokovýkonných epoxidových náterov Copon Hycote.COPON HYCOTE HYDRALAC bol špeciálne vyvinutý pre strojníctvo a príbuzné priemyselné OEM odvetvia.
COPON HYCOTE HYDRALAC bol vyvinutý pre aplikáciu v jednom nátere a ponúka dlhotrvajúcu bezúdržbovú ochranu proti korózii.

HYCOTE 151E

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 151E je určený na poskytovanie dlhodobej ochrany pre konštrukcie situované pod vodou alebo v prílivovej zóne. HYCOTE 151E sa môže úspešne aplikovať na oceľ a betón nad i pod vodou bez potreby použitia základného náteru.HYCOTE 151E sa môže aplikovať nad vodou, v zóne vyšpľachujúcej vody a pod vodou. V jedinej aplikácii ponúka ochranu širokému rozsahu betónových a oceľových konštrukcií, napr. mosty, bóje, prístavné hrádze, ropné inštalácie, mostné piliere, potrubia, lode a iné námorné plavidlá. Keď sa aplikuje na betón, zabraňuje COPON HYCOTE 151E , prenikaniu chloridových iónov, oxidu uhličitého a iných korozívnych chemikálií, a takto obmedzuje ďalšiu tvorbu korózie.

HYCOTE 152 LV

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 152 LV bol vyvinutý tak, aby poskytol oceľovým a betónovým konštrukciám dlhodobú ochranu proti korózii. Aplikuje sa štetkou alebo striekaním. COPON HYCOTE 152 LV je dvojzložkový epoxidový náter bez rozpúšťadla navrhnutý tak, aby oceľovým a betónovým konštrukciám poskytol dlhodobú ochranu proti korózii. Nakoľko tento materiál neobsahuje rozpúšťadlá, počas aplikácie nepredstavuje pre prostredie žiadne nebezpečie, a tým sa stáva mimoriadne vhodným na použitie v uzavretých priestoroch, alebo tam, kde sú nežiadúce horľavé výpary. Rovnako je vhodný aj na podmorskú údržbu.COPON HYCOTE 152 LV sa môže aplikovať aj na vlhké povrchy a preukazuje vysokú toleranciu na manuálne pripravené povrchy.

HYCOTE 152 LV-AS

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 152 LV-AS bol vyvinutý tak, aby poskytol dlhodobú bezúdržbovú ochranu oceľovým a iným vybraným druhom povrchov. Aplikuje sa v jednej vrstve vzduchoprázdnym striekaním.COPON HYCOTE 152 LV-AS dosahuje extrémne vysokú úroveň priľnavosti, keď sa aplikuje na opieskovaný oceľový povrch, ale je tiež vhondý na ručne pripravený povrch vrátane zdravého existujúceho náteru. COPON HYCOTE 152 LV-AS, keď dobre vyzrie, poskytuje neporovnateľnú kombináciu vlastností poskytnutej ochrany s limitovanou protipožiarnou ochranou.

HYCOTE 162

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER HYCOTE 162 je navrhnutý na používanie v jednej alebo v dvoch vrstvách a nanáša sa alebo dvojnáplňovým horúcim striekacím zariadením alebo veľkokapacitnou vzduchoprázdnou striekacou pumpou. Pri malých aplikáciách ho možno natierať aj štetkou. HYCOTE 162 sa odporúča na vnútorné natieranie oceľových nádrží, priepustov, nábrežných múrov a podláh tam, kde sa môžu vyskytnúť rozliate chemikálie. Tento výrobok je odolný voči mnohým chemikáliám, alkálom a kyselinám, leteckému palivu, priemyselným odtokom, kanalizačnému odpadu, rope, morskej vode, nafte, atď. HYCOTE 162 je tolerantý voči vlhkému povrchu počas aplikácie, schne aj pod vodou a v chladných a vlhkých podmienkach.

HYCOTE 162 HB

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTERHYCOTE 162 HB je vysokoúčinný systém určený na aplikáciu v jednom nátere dvojnáplňovým striekacím zariadením tak, aby sa vytvoril suchý náter do hrúbky 1 mm.HYCOTE 162 HB sa odporúča ako náter betónových a oceľových nádrží, odvodňovacích rúr, hrádzových múrov a podláh, tam kde sa vyskytuje rozlievanie chemikálií. Výrobok je odolný voči širokej škále chemikálií, alkálov, kyselín, leteckého paliva, kanalizačného odpadu, ropy, morsekj vody, nafty, atď.

HYCOTE 162 PW

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 162 P.W. je určený pre aplikáciu ako jedno alebo dvojvrstvový náter, ktorý sa nanáša dvojnáplňovým horúcim striekacím zariadením.COPON HYCOTE 162 P.W. má atest pre natieranie oceľových alebo betónových nádrží, potrubí a všetkých oceľových alebo betónových komponentov, ktoré prídu do styku s pitnou vodou.

HYCOTE 162 PWX

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTERCOPON HYCOTE 162 PWX bol špeciálne vyvinutý pre dlhodobú ochranu betónových a oceľových povrchov, potrubí na pitnú vodu, skladovacích a spracovacích nádrží a nádob a ostatných záchytných a príslušných konštrukcií, ktoré sú  v kontakte s pitnou vodou alebo do vody ponorené. Ako bezrozpúšťadlový materiál je COPON HYCOTE 162 PWX navrhnutý pre aplikáciu v jednej vrstve buď mnohonásobným horúcim striekacím zariadením, štetkou alebo valcom.

HYCOTE 165 PW-PR

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 165 PW-PR bol vyvinutý ako náter pre liate a valcované podlahy ako špeciálna verzia vysokovýkonných bezrozpúšťadlových uretánových náterov vhodných pre dlhodobú bezúdržbovú ochranu cementových a kovových povrchov.COPON HYCOTE 165 PW-PR je špeciálne navrhnutý pre aplikáciu štetkou alebo valcom ako vysokovyvinutý flexibilný náterový systém na podlahy, aplikovaný na asfalt, betón alebo iné relevantné povrchy.COPON HYCOTE 165 PW-PR môže byť použitý jako ochranný vnútorný náter kanálov a záchytných jám, kde prichádza ku kontkatu s kyselinami a alkalínmi v spojení s odpadovou vodou. COPON HYCOTE 165 PW-PR je formulovaný pre kombináciu vynikajúcej odolnosti voči oteru a nárazom s viditeľným stupňom flexibility.

HYCOTE 165 HT

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTER
COPON HYCOTE 165 HT je rýchloschnúci náterový systém pre ocelové potrubia a polyolefínom pokryté potrubia, kde teplota počas prevádzky je vyššia a je vhodný aj pre kyslé prostredie.COPON HYCOTE 165 HT je vhodný pre použitie pod vodou v morskom prostredí a agresívnom prostedí a má vysoký stupeň chemickej odolnosti a odolnosti voči oteru. COPON HYCOTE 165 HT ponúka rýchlu palikáciu pri väčšine podmienok a môže byť aplikovaný v studených a vlhkých podmienkach.

HYCOTE 165 TG

DVOJZLOŽKOVÁ BEZROZPÚŠŤADLOVÁ URETÁNOVÁ OPRAVÁRENSKÁ ZMES COPON HYCOTE  165 TG je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokokvalitný materiál na opravu a obnovu erodovaných plôch a plôch s jamkami, ktoré sa vyskytujú na potrubí. COPON HYCOTE 165 TG je vhodný na používanie pod vodou, v námornom prostredí a v prostredí pod zemou       Má vysoký stupeň odolnosti voči chemikáliám a opotrebovaniu.COPON HYCOTE 165 TG je tiež vhodný na aplikáciu tam, kde sa vyžaduje istý stupeň flexibility.

HYCOTE 165 TGRG

DVOJZLOŽKOVÁ BEZROZPÚŠŤADLOVÁ URETÁNOVÁ OPRAVÁRENSKÁ ZMES COPON HYCOTE 165 TG RAPID GRADE je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokokvalitný materiál na opravu a obnovu zvarových spojov polyolefínom natretých potrubiach a poškodených existujúcich náterov otrubí. COPON HYCOTE 165 TG RAPID GRADE je špeciálna rýchlo zrejúca verzia COPON HYCOTE 165 TG špecilne navrhnutý pre aplikáciu hladidlom alebo špachtľou při hrúbke 6 mm, kde sa vyžaduje rýchla aplikácia okolo potrubia.

HYCOTE 165 CLEAR SEALER

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ URETÁNOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 165 CLEAR SEALER bol vyvinutý ako vysokovýkonný penetračný náter pre porézne a iné cementové povrchy. COPON HYCOTE 165 CLEAR SEALER sa používa ako vhodný základný náter pre širokú škálu bezrozpúšťadlových uretánových náterov Copon Hycote určených pre betónové a betónu príbuzné povrchy.COPON HYCOTE 165 CLEAR SEALER predstavuje náhradu ekvivalentných rozpúšťadlových náterov tam, kde celkový systém vyžaduje elasticitu a flexibilitu.

HYCOTE 170EL

DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ RÝCHLOSCHNÚCI URETÁNOVÝ NÁTER COPON HYCOTE 170 EL rýchlo zrie, čím poskytuje pevný flexibilný náter s vynikajúcou odolnosťou voči nárazom, oteru a chemikáliám pri rôznych teplotách. Je ideálny ako  náter pre vnútorné povrchy a tiež vonkajšiu ochranu betónových nádrží, záchytných jám, odpadových nádrží, celulózky, skladovacích nádrží, kanálov a výpustov, ako aj pre stabilizáciu povrchu. COPON HYCOTE 170 EL je ideálny pre použitie spolu s tkaninami ako náter pre vnútro  lagún, záchytných jám a zásobníkov.

HYCOTE 175

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ NÁTERCOPON HYCOTE 175 je vysokoúčinný chemikáliám a opotrebovaniu odolný náter vhodný pre aplikáciu dvojnáplňovým horúcim striekacím zariadením alebo štetkou. Výrobok je založený na špecificky vybranej zmesy živice/aktivátora, ktorá bola kompletne otestovaná na odolnosť voči širokej škále chemikálií a kyselín v laboratóriách a v podmienkach na mieste prevádzky. Iné nátery ako napr. epoxidy a uretány otestované v tých istých podmienkach ukázali predčasné zlyhanie. COPON HYCOTE 175 je ideálny pre takú aplikáciu, ktorá si žiada vysokú odolnosť voči chemikáliám a opotrebovaniu.

HYCOTE 175 - SR

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ NÁTERCOPON HYCOTE 175-SR je vysokoúčinný náter s výbornou odolnosťou voči rozpúšťadlám vhodný pre aplikáciu dvojnáplňovým horúcim striekacím zariadením. Výrobok je založený na špecificky vybranej zmesy živice/aktivátora, ktorá bola kompletne otestovaná na odolnosť voči širokej škále organických rozpúšťadiel. Iné nátery ako napr. epoxidy a uretány otestované v tých istých podmienkach ukázali predčasné zlyhanie. COPON HYCOTE 175-SR je ideálny pre takú aplikáciu, ktorá si žiada vysokú odolnosť  a ponúka dlhodobú odolnosť voči metanolu, xylénu, toluénu a iným organickým rozpúšťadlám. Aplikácia zahŕňa nátery betónových a oceľových nádrží, nábrežných hrádzí, priepustov, vnútorné povrchy potrubia, podlahy, ktoré môžu prísť do dlhodobého styku s horeuvedenými rozpúšťadlami.

HYCOTE 665

JE TO DVOJZLOŽKOVÝ BEZROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER HYCOTE 665 je vysokoúčinný náter špecificky určený ako opotrebovaniu a chemikáliám odolný vysokovýkonný náter na podlahy. Ak sa HYCOTE 665 použije na povrch s výberovo triedeným agregátom, môže poskytnúť vynikajúce protišmykové vlastnosti  pre tie podlahy, kde sa môže vyskytnúť vyšpľachovanie vodných roztokov alebo olejov. Keďže tento náter je bezrozpúšťadlový, počas aplikácie a schnutia má iba nízky zápach, a preto je ideálny na použitie v potravinárskom a nápojovom priemysle, kde by rozpúšťadlové výpary mohli znamenať problém znehodnotenia.

POLYCOTE LV SEALER

JEDNOZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ VLHKOM ZREJÚCI POLYURETÁNOVÝ NÁTER COPON POLYCOTE LV SEALER bol vyvinutý ako vysokovýkonný zatierač pre betón a jemu príbuzné substráty. COPON POLYCOTE LV SEALER bol navrhnutý tak, aby slúžil ako základ a zároveň časť niekoľkovrstvového systémov Copon Hycote alebo Copon Polycote. Je tiež vhodný ako jednovrsvový náter odolný prachu.COPON POLYCOTE LV SEALER poskytuje vynikajúcu medzináterovú priľnavosť a poskytuje dobrý základ pre vysokovýkonné aplikácie zahrňujúc v sebe vysoký stupeň flexibility.

POLYCOTE UV BARRIER COAT

JEDNOZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ VLHKOM ZREJÚCI POLYURETÁNOVÝ NÁTER COPON POLYCOTE UV BARRIER COAT bol vyvinutý ako farebne stály základ s vlastnosťami bariérového povlaku/viazacieho náteru. COPON POLYCOTE UV BARRIER COAT bol formulovaný tak, aby priľnul k rôznym stavebným substrátom zahŕňajúc betón a dlaždice, tak ako aj zdravý už natretý povrch. COPON POLYCOTE UV BARRIER COAT slúži ako vynikajúci základ množstvu náterov z rady Copon Polycote a Copon Polyurethane Finish. COPON POLYCOTE UV BARRIER COAT má dobrú odolnosť voči širokej škále chemikálií a rozpúšťadiel.

ALUMINIUM PRIMER

JEDNOZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ VLHKOM ZREJÚCI POLYURETÁNOVÝ NÁTER COPON POLYCOTE ALUMINIUM PRIMER bol vyvinutý ako vysokoefektívny korózii odolný základ pre opieskovaný aj ručne pripravený oceľový povrch. COPON POLYCOTE ALUMINIUM PRIMER je tiež vhodný pre aplikáciu na zdravý existujúci náter. COPON POLYCOTE ALUMINIUM PRIMER bol formulovaný pre použitie v mnohých korozívnych podmienkach a tam, kde sa požaduje vysoký stupeň odolnosti voči chemikáliám a rozpúšťadlám. COPON POLYCOTE ALUMINIUM PRIMER slúži ako vynikajúci základ pre množstvo náterov z rady Copon Polycote a Copon Polyurethane Finish a môže byť tiež použitý ako niekoľkovrstvový základný/vrchný náterový systém.

POLYCOTE PRIMER

JEDNOZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ VLHKOM ZREJÚCI ANTIKOROZÍVNY NÁTER COPON POLYCOTE PRIMER bol vyvinutý ako korózii odolný základný náter pre opieskované aj ručne pripravené oceľové povrchy.COPON POLYCOTE PRIMER je vhodný pre použitie vo vysoko korozívnych podmienkach a tam, kde sa požaduje vysoký stupeň odolnosti voči chemikáliám a rozpúšťadlám.COPON POLYCOTE PRIMER slúži ako vynikajúci základ pre nátery z rady Copon Polycote.

Polycote mio intermediate

JEDNOZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ VLHKOM ZREJÚCI POLYURETÁNOVÝ NÁTER COPON POLYCOTE MIO bol špecificky vyvinutý ako stredný a vrchný náter, ktorý zahŕňa výkonnostné vlastnosti. COPON POLYCOTE MIO je normálne aplikovaný na COPON POLYCOTE PRIMER a môže byť pretretý jedným z náterov z rady Copon Polycote alebo Copon Polyurethane Finish.

POLYCOTE FINISH

JEDNOZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ VLHKOM ZREJÚCI POLYURETÁNOVÝ VRCHNÝ NÁTER COPON POLYCOTE FINISH bol špecificky vyvinutý ako farebne stály vrchný náter s vynikajúcou odolnosťou voči efektu „kriedovania“, oteru a s vlastnosťou flexibility a môže byť aplikovaný rôznymi metódami. COPON POLYCOTE FINISH sa normálne aplikuje na COPON POLYCOTE MIO medzivrstvový náter alebo určité Polycote vrchné nátery. COPON POLYCOTE FINISH je vhodný pre použitie vo veľmi korozívnych podmienkach a tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči chemikáliám a rozpúšťadlám.

COPON POLYCOTE HBF

JEDNOZLOŽKOVÝ VLHKOM ZREJÚCI POLYURETÁN COPON POLYCOTE HBF FINISH bol vyvinutý ako vysokovýkonný vrchný náter ponúkajúci širokú škálu výkonnostných vlastností. COPON POLYCOTE HBF FINISH bol formulovaný tak, aby poskytoval vrchný náter odolný ťažkým oterom spolu s vysokou stálosťou lesku a farieb. COPON POLYCOTE HBF FINISH je kombináciou možností elasticity a flexibility Slúži ako ideálny farebný vrchný náter aplikovateľný na množstvo základov z radu Copon Polycote Primers a stredných náterov ako aj na bezrozpúšťadlový uretan Copon Hycote 165.

HYCOTE EA3 PRIMER

COPON EA3 je vysokohorľavá verzia COPON EA9, ktorá sa môže aplikovať štetkou. COPON EA3 je dvojzložkový epoxidový náter určený na použitie jako veľmi výkonný základný náter na mnohé typy povrchov, napr. hliník, poznikované oceľové konštrukcie, betón, GRP (sklom vystužené plasty) a fenolové plechy.COPON EA3 sa vo veľkom používa ako základný náter pre železné aj neželezné povrchy v dopravnom priemysle a pre skladovacie nádrže na vodu, chemikálie a palivo.

HYCOTE EA3 FINISH

COPON EA3 je vysokohorľavá verzia COPON EA9, ktorá sa môže aplikovať štetkou. COPON EA3 je dvojzložkový epoxidový náter určený na použitie jako veľmi výkonný základný náter na mnohé typy povrchov, napr. hliník, poznikované oceľové konštrukcie, betón, GRP (sklom vystužené plasty) a fenolové plechy. COPON EA3 sa vo veľkom používa ako základný náter pre železné aj neželezné povrchy v dopravnom priemysle a pre skladovacie nádrže na vodu, chemikálie a palivo.

HYCOTE EA4 2217

COPON EA4 2217 je dvojzložkový epoxidový náter určený na vnútornú ochranu potrubia, ktorým sa prepravuje široká škála petrochemických produktov vrátane leteckého paliva, petroleja, naftových zmesí a zemného plynu. COPON EA4 2217 je známy po celom svete ako štandardný náter na potrubie pre letecké palivo. Tento výrobok predstavuje kombináciu vysokého stupňa ochrany voči korózii s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliám. Použitie materiálu EA4 2217 redukuje náklady za surové železo, skvalitňuje počiatočnú čistotu výrobku a ponúka významné dlhodobé výhody, čo sa týka nákladov čerpaných na výrobu a tiež ponúka dlhodobú ochranu voči korózii.

HYCOTE EA5

COPON EA5 je dvojzložkový epoxidový náter určený na používanie ako vysokokvalitný náter odolný voči chemikáliám. COPON EA5 ponúka vynikajúcu odolnosť voči širokej škále priemyselných chemikálií a rozpúšťadiel vrátane nafty, palivových olejov, naftových zmesí a leteckého paliva. Copon systém založený na Copon EA9 Primer (základný náter) a dvoch náteroch Copon EA5 má medzinárodné osvedčenie ako ochrana nádrží na letecké palivo.

HYCOTE EA9 PRIMER

COPON EA9 je dvojzložkový epoxidový náter, ktorý bol vyrobený na používanie ako primer, t.j. základný náter a tiež aj ako vrchný náter na mnohé typy povrchov, napr. hliník, pozinkované povrchy, oceľové konštrukcie, betón, GRP (sklom vystužené plásty) a fenoplastické plátovanie. Systémy COPON EA9 základný náter/vrchný náter sa vo veľkom používajú ako dlhodobá ochrana proti korózii železných aj neželezných povrchov v prostredí pozemného i vodného inžinierstva, stavebníctva. Zároveň je to aj náterový systém používaný na nádrže, v ktorých sa skladuje voda, chemikálie a palivo.

HYCOTE EA9 FINISH

COPON EA9 je dvojzložkový epoxidový náter, ktorý bol vyrobený na používanie ako primer, t.j. základný náter a tiež aj ako vrchný náter na mnohé typy povrchov, napr. hliník, pozinkované povrchy, oceľové konštrukcie, betón, GRP (sklom vystužené plásty) a fenoplastické plátovanie. Systémy COPON EA9 základný náter/vrchný náter sa vo veľkom používajú ako dlhodobá ochrana proti korózii železných aj neželezných povrchov v prostredí pozemného i vodného inžinierstva, stavebníctva. Zároveň je to aj náterový systém používaný na nádrže, v ktorých sa skladuje voda, chemikálie a palivo.

HYCOTE EA9 HIGH BUILD

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON EA9 High Build je dvojzložkový epoxidový náter určený na používanie ako vysokoúčinný primer - základný náter - alebo vrchný náter na veľa typov povrchov, napr. hliník, pozinkované povrchy a oceľ. COPON EA9 High Build sa vo veľkej miere používa ako primer a ako vrchný náter na železné aj neželezné povrchy v dopravnom priemysle.

EP 2000

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÝ/VRCHNÝ NÁTER COPON EP2000 bol vyvinutý ako vysokovýkonný ochranný náter pre aplikáciu na opieskovanú konštrukčnú oceľ a ostatné mäkké oceľové výrobky. COPON EP2000 je navrhnutý hlavne pre rýchle navrátenie do výroby po aplikácii, v rôznych hrúbkach od 25 do 125 mikrónov v jednej vrstve. COPON EP2000 má vynikajúce vlastnosti poskytujúce bezúdržbovú prevádzku 10-20 rokov v prostredí klasifikovanom podľa BS5493 – suchý interiér, neznečistený, CIRIA 174 C1 a C2, ISO BN 12944.

EP 2306 HF

COPON EP 2306 HF je vysokovznetlivá verzia výrobku COPON EP 2306. Bol špeciálne vyvinutý na aplikácie tam, kde nie je povolené používať nízkovznetlivé rozpúšťadlá. COPON EP 2306 HF spája dobré aplikačné vlastnosti s vynikajúcou ochranou voči korózii a chemickou odolnosťou. Vyzretý náter znesie hydrostatické testovanie počas prevádzky a je významným prínosom pre zdokonalenie toku plynu. COPON EP 2306 HF zodpovedá všetkým hlavným medzinárodným predpisom o náteroch pre plynové potrubie, vrátane britských špecifikácií o plyne CM1/CM2 a API 5RL2.

KS 16 W

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON KS 16W je dvojzložkový epoxidový náter určený na použitie ako ochranný náter na oceľové nádrže a potrubie pre horúcu vodu a horúce vodné roztoky. COPON KS 16W znesie trvalý ponor pri teplote až do 120°C a je to ideálny náter na dlhodobú ochranu kondenzačných návratných nádrží a nádrží s horúcou vodou.

KSIR 88

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ  EPOXIDOVÝ NÁTER S VYSOKÝM OBSAHOM TUHÝCH LÁTOK COPON KSIR88 je dvojzložkový, pevný, rovnorodý epoxidový náter určený na použitie ako vysokoúčinný ochranný náter na nádrže a potrubie. COPON KSIR88 sa môže používať na natieranie  “in-situ” t.j. na mieste plynovej a zmiešanej výrobnej linky. Poskytuje jedinečnú ochranu voči korózii spolu s veľkou odolnosťou voči širokému rozsahu tekutých látok a plynov vrátane kyslého plynu. COPON KSIR88 spĺňa požiadavky BS 6920 a má atest pre styk s pitnou vodou.

CERAMI-TECH 88

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ KERAMIKAMI VYPLNENÝ EPOXIDOVÝ NÁTER COPON CERAMI-TECH 88 bol špeciálne vyvinutý pre použitie ako vysokovýkonný náter skládok, čerpadiel, nádrží, potrubí, ventilov, alebo všade tam, kde sa vyžaduje dlhodobá ochrana voči oteru a korózii. COPON CERAMI-TECH 88 pozostáva zo zmesy vysokošpecializovaných epoxidových živicových formulácií, vystužených s vysokým stupňom vnútorných keramických práškov a plničov. Táto unikátna zmes živíc a plničov vytvára výrobok s vynikajúcimi lubrikačnými vlastnosťami a vynikajúcou odolnosťou v ponorných podmienkach. COPON CERAMI-TECH 88 je ideálny výrobok pre dlhodobú ochranu nádrží, nádob a zariadení pracujúcich v agresívnych ponorných podmienkach.

COPON  POLYURETHANE 

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ POLYURETÁNOVÝ VRCHNÝ NÁTER COPON POLYURETHANE FINISH je určený na použitie ako farebný vrchný náter s dlhotrvácnym leskom a širokou škálou výkonnostných charakteristík. COPON POLYURETHANE FINISH, aplikovaný na základné nátery COPON EA9, EA9 HIGH BUILD, EA9 HS alebo SURTOL ALUMINIUM, ponúka vynikajúce prevádzkové vlastnosti zahŕňajúce odolnosť voči opotrebeniu, nárazu, chemickú odolnosť a farebnú stálosť. COPON POLYURETHANE FINISH bol v kombinácii s viacvrstvovými systémami COPON EA9 testovaný podľa anglických a francúzskych štandardov na obmedzený výkon v podmienkach požiaru.

ANTIGRAFFITI POLYURETHANE

DVOJZLOŽKOVÝ ROZPÚŠŤADLOVÝ POLYURETÁNOVÝ VRCHNÝ NÁTER COPON ANTIGRAFFITI POLYURETHANE je vysokoúčinný dvojzložkový polyuretánový náter určený na použitie ako veľmi trvanlivý vrchný náter s vynikajúcimi anti-graffitovými vlastnosťami. COPON ANTIGRAFFITI POLYURETHANE ponúka vynikajúcu farebnú stálosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom a neporušuje ho ani UV žiarenie. Výrobok má širokú špecifikáciu a používa sa v mnohých priemyselných odvetviach tam, kde sa vyžaduje konečná úprava s vysokým alebo polovysokým leskom a hlavne tam, kde sa vyžaduje ľahké odstránenie nápisov po stenách (graffiti).

SURTOL ALUMINIUM

DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER S VYSOKÝM OBSAHOM TUHÝCH ČASTÍC TOLERANTNÝ K POVRCHU COPON SURTOL ALUMINIUM je veľmi vyspelý dvojzložkový epoxidový náter špecificky vyvinutý na použitie na oceľové povrchy, ktoré nemôžu byť očistené pieskovaním. COPON SURTOL ALUMINIUM poskytuje veľmi kvalitný, nepriepustný bariérový náter, ktorý má vynikajúcu priľnavosť a schopnosť presiaknutia do manuálne pripraveného hrdzavého povrchu.
COPON SURTOL ALUMINIUM skrýva v sebe jedinečnú kombináciu anti-korozívnych pigmentov a schopnosti prenikať do hrdze, čo poskytuje vynikajúcu odolnosť voči korózii prakticky v každom prostredí. COPON SURTOL ALUMINIUM sa môže použiť ako veľmi kvalitný základný náter, ktorý môže byť pretretý rôznymi vrchnými nátermi alebo aj ako, veľmi kvalitný vrchný náter s vynikajúcou dlhodobou odolnosťou voči počasiu.
H&H UNIKOV s.r.o. Paulínska 9 917 01 TRNAVA
tel./fax +421 33 5512200, e-mail: info@hhunikov.sk

O firme | Referencie | Služby | Kontakt | Ochrana osobných údajov GDPR | Informácie o Cookies