Stránka je v rekonštrukcii.

CERTIFIKÁTY

Všetky náterové systémy THORTEX , COPON a BARIL sú certifikované technickým a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave podľa súčasnej platnej legislatívy a príslušných noriem STN a EN ISO.

Špeciálne sú certifikovane nátery pre:

  1. Protipožiarna ochrana
  2. Chemická ochrana - izolácia
  3. Hygienická nezávadnosť a styk s potravinami
  4. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií a potrubí v zemi a nad vodou
  5. Izolácia plochých striech

Z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti sú všetky náterové hmoty posúdené a odsúhlasené Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave.
Úvod | O firme | Certifikáty | Služby| Referencie | Kontakt | Ochrana osobných údajov GDPR | Informácie o Cookies