Stránka je v rekonštrukcii.

SLUŽBY

Pre podporu svojich zákazníkov ako aj širokého spektra potencionálnych klientov z rôznych oblastí priemyslu a obchodu poskytujeme v rámci nášho kompletného servisu inžiniering nasledovne:
 • spracovanie vstupných dokladov
 • zhodnotenie súčasného stavu
 • vypracovanie úvodnej štúdie
 • technické riešenie problematiky
 • cenové kalkulácie
 • technický dozor pri realizácii
 • skúšky náterov / kontrola kvality
 • pozáručný servis
 • realizácia projektu formou ZoD
 • garancia kvality
 • referencie
 • obhliadka objektu priamo v teréne

Všetky služby sa koordinujú s technickým a obchodným centrom prostredníctvom elektronickej pošty a telekomunikačných médií tak, aby zákazník dostal od výrobcu a distribútora kompletnú a optimálnu technickú a cenovú ponuku podľa presnej špecifikácie projektu.

V prípade akceptácie takejto ponuky je táto kompletne realizovaná formou priameho predaja podľa objednávky alebo formou zmluvy o dielo a garantovaná v zmysle predložených dokladov.

Školenia

Pre rozšírenie vedomostí a možností nových typov kompozitných materiálov a náterových systémov sú poriadané školenia a prednášky z ktorých obdržia absolventi príslušný certifikát.

Tieto školenia sa robia:

 • priamo u zákazníka
 • v H&H Unikov
Okrem toho sa môžu zákazníci zúčastniť referenčných ciest k výrobcovi, kde majú možnosť sa priamo oboznámiť s možnosťami aplikácií jednotlivých výrobkov, spôsobom výroby, kontrolou jej kvality, výskumným a vývojovým centrom, laboratóriami, novými výrobkami, referenčnými stavbami podľa konkrétneho zamerania zákazníka a pod.

Dokumentácia

Ku všetkým výrobkom sú vypracované technické listy s návodom na použitie a bezpečnostné listy pre realizáciu v slovenskom jazyku ako súčasť dodávky s materiálom.
Úvod | O firme | Certifikáty | Služby| Referencie | Kontakt | Ochrana osobných údajov GDPR | Informácie o Cookies