REFERENCIE Copon

HYGIENICKÉ NÁTERY

Oceľové nádrže na kvasBazénPivovar - ležiacke tankyPivovar - spilkaPivovar - ležiacke tanky Liehovar - oceľové kvasné nádržePivnica s ležatými tankamiVeľkoobjemové oceľové nádrže na pitnú voduOceľové potrubia vo vodojeme s pitnou vodouKvasné kadePremiešavacie tanky na vínoOceľová nádrž na pitnú vodu Pivnica ležatých a stojatých tankov na vínoZásobníky na zlisované hroznoUmývačka sklenných fliaš na nápojePivnica s ležatými tankami

Protikorózna ochrana oceľovej nádrže na kvas s odolnosťou voči UV žiareniu vo vinárskych závodoch.

Hygienická ochrana betónového povrchu bazénu rodinného domu.

Kompletná hygienická ochrana pivnice ležiackych tankov na pivo v pivovare.

Protikorózna a hygienická ochrana kvasných kadí v pivovare.

Protikorózna a hygienická ochrana vonkajšieho povrchu oceľových tankov ležiackych tankov na pivo v pivovare.

Protikorózna a hygienická vnútorná ochrana oceľových kvasných nádrží na melasu v liehovare.

Komplexné hygienické riešenie ochrany pivnice s ležatými tankami v pivovare.

Ochrana vnútorného povrchu veľkoobjemových nádrží s horúcou pitnou vodou v pivovare.

Hygienická ochrana povrchu oceľového potrubia vo vodojeme s pitnou vodou vo vodárňach a kanalizáciách.

Hygienická ochrana betónových kvasných kadí v pivovare.

Hygienická ochrana vnútorného povrchu premiešavacieho tanku na víno vo vinárskom závode.

Hygienická ochrana vnútorného povrchu oceľovej nádrže na pitnú vodu v podniku na výrobu nápojov.

Hygienická ochrana vnútorného povrchu ležatých a stojatých tankov na víno pivnice vo vinárskych závodoch.

Hygienická ochrana vnútorného povrchu zásobníkov na zlisované hrozno vo vinárskych závodoch.

Hygienická ochrana vnútorného povrchu umývačky sklenných fliaš na nápoje vo výrobnom závode nápojov.

Hygienická ochrana vnútorného povrchu ležatých tankov pivnice v pivovare.

 
Hygienická ochrana oceľovej konštrukcie v potravinárskom priemysle.   Hygienická ochrana zásobníkov na pitnú vodu.
 
 
Hygienická ochrana cisterny na pitnú vodu.  
    Hygienická a protikorózna ochrana oceľového potrubia na pitnú vodu.