REFERENCIE Copon

NA PLYNOVÉ POTRUBIE

Potrubie pod zemouRozvod plynu na potrubnom mostePotrubie v teréne ponad zemPotrubie nad riečnym tokomPremostenie potrubia v teréneRegulačná stanica plynuRegulačná stanica plynuPlynový rozvodPremostenie rieky HronRegulačná stanica plynuOceľové VTL potrubie DN 300VTL DN 300 a prechodná konštrukciaVTL DN 100 a prechodná konštrukciaVTL DN 80 a prechodná konštrukciaLíniová časť potrubia pod zemouRozvod plynového potrubiaPlynové potrubie a nosná konštrukciaPrechody oceľových potrubí zem - vzduchPlynové potrubie VTL DN 150Plynové potrubie STL DN 200 a 100

Protikorózna ochrana potrubia DN 1200 uloženého pod zemou v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana potrubia DN 400 na potrubnom moste vo výrobnom závode.

Protikorózna ochrana potrubia DN 500 uloženého nad zemou v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana potrubia DN 150 uloženého na vodným tokom v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana potrubia DN 150 uloženého v teréne.

Protikorózna ochrana zariadenia regulačnej stanice a potrubia v stále vlhkom stave v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana potrubia a zariadenia regulačnej stanice v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana plynového rozvodu v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana plynového potrubia DN 200 nad riekou Hron v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana regulačnej stanice plynu s vysokou životnosťou v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu oceľového VTL potrubia DN 300 v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu VTL DN 300 a prechodnej konštrukcie v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu VTL DN 100 a prechodnej konštrukcie v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu VTL DN 80 a prechodnej konštrukcie v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu DN 1200 uloženého pod zemou v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu DN 800 v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana plynového potrubia a nosnej konštrukcie v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana prechodov oceľových potrubí DN 200 zem - vzduch v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu VTL DN 150 a prechodnej konštrukcie v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana povrchu STL DN 200 a 100 v plynárenskom priemysle.