REFERENCIE Copon

PROTIKORÓZNE NÁTERY

Pivovar - nádrže na pitnú voduČOV - zásobník bioplynuGumárenský podnik - potrubieOceľový plot a bránaMliekáreň - sklad syrovVodárne - oceľová halaTransformátorOceľová konštrukcia lávkyPlynové potrubie DN 300, nosné konštrukcie a plošinyPortálový žeriav

Protikorózna vnútorná ochrana oceľových nádrží na horúcu pitnú vodu v pivovare.

Protikorózna vonkajšia ochrana oceľového zásobníka bioplynu na ČOVke.

Protikorózna ochrana vonkajšieho povrchu silne skorodovaného potrubia v gumárenskom priemysle.

Protikorózna a antigrafitová ochrana oceľového plota a brány rodinného domu.

Protikorózna a hygienická ochrana oceľového stropu a rozvodu vzduchotechniky v mliekárni.

Protikorózna ochrana oceľovej konštrukcie oceľovej haly vo vodárňach a kanalizáciách.

Protikorózna ochrana transformátora s vysokou životnosťou v energetickom priemysle.

Protikorózna ochrana oceľového premostenia lávky s vysokou životnosťou.

Protikorózna ochrana plynového potrubia DN 300, nosnéj konštrukcie a plošiny v plynárenskom priemysle.

Protikorózna ochrana portálového žeriavu vo výrobnom závode.