REFERENCIE

KOMPOZITNÉ MATERIÁLY NA OPRAVY A ÚDRŽBU

KERAMIKA

Čelo trubkovnice reaktoraHriadeľ telesa difúzieRozvádzacie čerpadloTeleso a lopatky vývevyRozvádzacie kolesoSkriňa obežného kolesaŠpirálová skriňa turbínyRozvádzacie koleso

Protikorózna ochrana čela trubkovnice reaktora v chemickom priemysle.

Doplnenie chýbajúcej hmoty a vymedzenie vôle pod klzným ložiskom telesa hriadeľa v cukrovare.

Renovácia vykavitovaného vnútra rozvádzacieho čerpadla s vysokou koróziou v chemickom priemysle.

Protikorózna ochrana s vysokým stupňom odolnosti voči oteru a opotrebovaniu telesa lopatky vývevy vo vodnej elektrárni.

Protikorózna ochrana rozvádzacieho kolesa s vysokým stupňom opotrebenia v cementárni.

Protikorózna ochrana obežného kolesa s vysokým stupňom oteru pri vyšších teplotách v tepelnej elektrárni.

Protikorózna ochrana špirálovej skrine turbíny s vysokým stupňom odolnosti voči kavitácii a erózii vo vodnej elektrárni.

Protikorózna ochrana rozvádzacieho kolesa s vysokým stupňom odolnosti voči kavitácii a erózii vo vodnej elektrárni.