REFERENCIE Thortex

NÁTERY NA BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE

Stáčacie stanovisko na kyselinu v celulózkeSpodné podlažie hydrocentrályVstupné betónové schodiskoPlávajúce betónové pontóny na voduPojazdová dráha miešacieho zariadenia ČOVSklad chemikáliíChemická úpravňa vody v atómovej elektrárniVýrobňa - sklad chemikáliíZáchytné jamyVodojem na pitnú voduBazén z betónových tvaroviekNáter oceľových a betónových častí oploteniaBetónová nádržZáchytný kanál
Protichemická ochrana betónovej plochy a pätiek nádrží na koncentrovanú kyselinu sírovú (H2SO4) vo výrobne celulózy a papiera Sanovanie betónového povrchu spodného podlažia hydrocentrály vodnej elektrárne proti priesaku tlakovej vody

 

Oprava silne poškodeného betónu rekreačného zariadenia presanovaním vysokopevnostnou hmotou Protikorózna ochrana plávajúcich betónových pontónov voči vode a rastu vodných mikroorganizmov v betonárskom závode

Oprava silne erodovaného povrchu pojazdnej dráhy ČOV oteruvzdornou hmotou. Protichemická ochrana podlahy a pätiek čerpadiel proti koncentrovanému lúhu – NaOH v mliekárni.

Protichemická izolácia záchytných jám proti priesaku kyseliny sírovej (H2SO4) a chlorovodíkovej (HCl) v elektrárni. Protichemická ochrana betónových spár medzi dlaždicami v podlahe proti NaOH v sklade chemikálií.
 
 
Protichemická ochrana povrchu záchytnej jamy v automobilovom priemysle voči organickým zlúčeninám.   Hygienická ochrana povrchu vodojemu na pitnú vodu.
     
 
Hygienická a estetická ochrana povrchu bazénu rodinného domu.   Ochrana oceľových a betónových častí oplotenia voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
 
 
Protichemická ochrana betónovej nádrže ČOV voči odpadným vodám.   Protichemická ochrana záchytného kanálu ČOV voči odpadným vodám.
 
 
    Protichemická ochrana záchytnej jímky proti NaOH.
  Protichemická ochrana vnútorného opláštenia strojovej nádrže.
 
   
Antykarbonizačná a hydroizolačná ochrana betónovej kopuly voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhou životnosťou.