REFERENCIE Thortex

NÁTERY NA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Zásobník bioplynuFosfátovacia linkaLinka výroby celofánuNádrže odpadových chemických vôdElektrolytická pocínovňaOceľová nosná konštrukcia v suteréne budovyPotrubie a oc. konštrukcia premosteniaLežiacke tanky na pivoKovové konštrukcie pod vodou a nad vodouPremostenie vodného tokuSkladovacie halyNakladacia rampa
Protikorózna ochrana oceľového zásobníka bioplynu voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Protichemická ochrana oceľových pätiek fosfátovacej linky proti kyseline fosforečnej.
Protikorózna ochrana oceľových kadí linky na výrobu celofánu proti koncentrovanej kyseline sírovej (H2 SO4) Protikorózna a protichemická ochrana oceľovej konštrukcie moriacej linky plechov proti kyseline

Protikorózna ochrana oceľovej nádrže v odpadových chemických vôd. Protikorózna ochrana oceľovej nosnej konštrukcie suterénu banky voči vzdušnej vlhkosti

Protikorózna ochrana potrubia a oceľovej konštrukcie premostenia vodného toku voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhou životnosťou Vnútorná protikorózna a hygienická ochrana ležatých tankov na pivo
     
 
Protichemická a protikorózna ochrana oceľových konštrukcii ČOV nad aj pod vodou.   Protikorózna ochrana potrubia a oceľovej konštrukcie premostenia vodného toku voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhou životnosťou.
 
 
Protikorózna a hygienická ochrana haly v mraziarňach.

 

  Protikorózna ochrana nakladacej rampy v mraziarňach.
 
 
Protichemická ochrana regenerátora proti presakujúcej vode cez izoláciu.   Protikorózna ochrana tlakových nádrží voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhou životnosťou.
 
 
Protikorózna ochrana potrubia a oceľovej konštrukcie premostenia vodného toku voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhou životnosťou   Protikorózna ochrana nasávacích traktov voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhodobou životnosťou
 
   
Protikorózna ochrana potrubia a priľahlých konštrukcií voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu s dlhou životnosťou