H&H UNIKOV s.r.o.

obchodno - realizačná spoločnosť s viac ako 30 ročnými skúsenosťami 

v oblasti ochrany, opravy a údržby 

konštrukcií, zariadení a stavebných povrchov a profilov náterovými systémami na báze epoxidov, polyuretánov a polyurei. Špecializujeme sa na protikoróznu, chemickú, protipožiarnu, hydroizolačnú a hygienickú ochranu kovových, nekovových a betónových povrchov z hľadiska ich odolnosti proti oteru, opotrebovaniu, nárazu, chemickej agresivite prostredia a teplotným vplyvom, vlhkosti, korózie, erózie a podobne.

H&H UNIKOV s.r.o.

obchodno - realizačná spoločnosť s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v oblasti ochrany, opravy a údržby 

konštrukcií, zariadení a stavebných povrchov a profilov náterovými systémami na báze epoxidov, polyuretánov a polyurei. Špecializujeme sa na protikoróznu, chemickú, protipožiarnu, hydroizolačnú a hygienickú ochranu kovových, nekovových a betónových povrchov z hľadiska ich odolnosti proti oteru, opotrebovaniu, nárazu, chemickej agresivite prostredia a teplotným vplyvom, vlhkosti, korózie, erózie a podobne.

OCHRANNÉ NÁTEROVÉ SYSTÉMY

 

Ochrana stavebných povrchov a objektov na báze tekutých živíc a polymérových materiálov. 

 

Povrchová úprava a povlakovanie.

 

Ochrana proti vode, slnečnému žiareniu, korózii, mechanickému opotrebovaniu.

 

Estetická úprava a hygienické vlastnosti

 

RACIONALIZÁCIA ÚDRŽBY A OPRÁV

 

Renovácia a oprava rôznych povrchov alebo častí zariadení na báze syntetických polymérov so špecifickými vlastnosťami

 

Racionalizácia a výrazné zlepšenie vlastností a výkonu pôvodného materiálu

 

Opravy a renovácie kovmi

 

Oprava a renovácie elastomérmi / gumou

 

Oprava a renovácia keramikou

 

ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÍCTVO

 

Architektonické štúdie, návrhy a projekty

 

Komplexná projektová a inžinierska činnosť

 

Implementácia náterových a opravných materiálov v podobe kompatibilných systémových riešení

 

Realizácia projektov a systémových riešení opráv a renovácií

 

Stavebná činnosť, prípravné stavebné práce

 

Obchodní a zmluvní partneri