OCHRANA - OPRAVA - ÚDRŽBA

H&H UNIKOV s.r.o. je obchodno - realizačná spoločnosť s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v oblasti ochrany, opravy a údržby konštrukcií, zariadení a stavebných povrchov a profilov náterovými systémami na báze epoxidov, polyuretánov a polyurei. Špecializujeme sa na protikoróznu, chemickú, protipožiarnu, hydroizolačnú a hygienickú ochranu kovových, nekovových a betónových povrchov z hľadiska ich odolnosti proti oteru, opotrebovaniu, nárazu, chemickej agresivite prostredia a teplotným vplyvom, vlhkosti, korózie, erózie a podobne.

Nátery a povlaky

Kompozitné materiály

Projekčná činnosť