História spoločnosti


Vo svojich začiatkoch sa firma založená v roku 1993 zamerala len na úzku skupinu výrobkov a ponúkaných služieb, no za to s rozsiahlym využitím. Predaj, distribúcia, servis a realizácia kompozitných materiálov pod označením UNIREP bola rannou činnosťou firmy s veľkým úspechom a základom pre rozšírenie portfólia ponúkaných produktov a služieb.

Popri materiáloch na opravu a údržbu zariadení, strojov a ich súčastí sa postupne formovala línia špeciálnych náterových systémov nielen pre opravu a údržbu, ale aj ochranu a zvýšenie výkonu širokého spektra zariadení, konštrukcií a celých objektov. H&H UNIKOV s.r.o. sa v spolupráci s výrobcom E.WOOD Ltd. stala významným dodávateľom a distribútorom náterových systémov v oblasti protikoróznej, protipožiarnej a chemickej ochrany ako aj kompozitných materiálov pre opravu a údržbu na Slovensku pod vlajkovými značkami THORTEX a COPON.

Súčasný profil spoločnosti


Za 25 rokov pôsobenia na Slovenskom trhu sa H&H UNIKOV s.r.o. stala spoločnosťou, ktorá sa kvalitou svojich produktov a služieb, profesionálnym a osobitým prístupom k riešeniu problémov pri každom projekte a úspešnými realizáciami zaradila k lídrom na trhu v oblasti opravy, údržby a ochrany konštrukcií, zariadení a rôznych povrchov v plynárenskom, naftárskom, energetickom, chemickom, hutníckom, dopravnom, strojárskom, stavebnom a potravinárskom priemysle. Vizitkou nášho úspešného pôsobenia sú referencie a zapracované projekty s našimi materiálmi u takých renomovaných zákazníkov ako je SPP a.s., eustream a.s., Slovnaft a.s., Nafta a.s., atómové slovenské elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, Duslo a.s., Chemstroj Strážske s.r.o., US Steel Košice, Železiarne Podbrezová a.s., Mondi SCP a.s., Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov, Energyco s.r.o., pivovary a vinárske závody najrenomovanejších značiek po celom Slovensku a mnoho iných.

Portfólio produktov a služieb


V súčasnosti sa spoločnosť H&H UNIKOV s.r.o. zameriava na viacero oblastí pôsobenia, a to:


 • Návrh, predaj a distribúcia ochranných a opravných náterových systémov a kompozitných materiálov pre kovové a betónové povrchy, rôzne konštrukcie, technologické zariadenia, stroje, ich súčasti, atď.

 • Servis a realizácia aplikácií navrhnutých riešení a systémov ochrany alebo opravy našimi produktami

 • Architektonicko - projektová činnosť v oblasti stavebníctva a inžinierske činnosti

 • Realizácia stavebných a rekonštrukčných prác


Vďaka najmodernejším technológiám a neustálemu zdokonaľovaniu našich produktov a služieb dokážeme poskytnúť poradenstvo, riešenie a realizáciu pri :


 • Protikoróznej ochrane oceľových, kovových i nekovových a betónových povrchov
 • Chemickej ochrane podláh, stien, nádrží, výrobných zariadení a iných povrchov
 • Protipožiarnej ochrane oceľových konštrukcií

 • Hygienickej a antimikrobiálnej ochrane vo farmaceutickom, potravinárskom priemysle a zdravotníctve

 • Hydroizolačnej ochrane stavebných konštrukcií a objektov, ako aj technologických zariadení

 • Podlahových systémoch z hľadiska ich funkčnosti, ochrany a bezpečnosti alebo dekorácie

 • Strešných systémov z hľadiska ich ochrany proti vlhkosti, mechanickému a poveternostnému zaťaženiu

 • Renovácii a oprave technologických zariadení, strojov a ich súčastí použitím kompozitných materiálov

 • Architektonickej štúdii a projekte stavby alebo rekonštrukcie

 • Stavebných a rekonštrukčných prácach a pod.

Vízie a ciele


Ambíciou spoločnosti H&H UNIKOV s.r.o. je posilniť našu pozíciu medzi najrelevantnejšími spoločnosťami na Slovensku v oblasti predaja a distribúcie ako aj realizácie špeciálnych ochranných a opravných systémov v rôznych odvetviach priemyslu. Chceme podporovať vývoj, výskum a šírenie inovatívnych technológií, vyhľadávať a rozširovať oblasť nášho pôsobenia na Slovensku a susedných krajinách EU s cieľom uspokojiť našich zákazníkov overenými i inovatívnymi riešeniami ich problematických oblastí.

Našim cieľom je podpora a ponuka ekologických, vysokokvalitných a v konečnom dôsledku ekonomických riešení a systémov v súlade s udržaním hospodárskeho rastu a zvyšovania kvality výroby či prevádzky našich zákazníkov. Svojou podnikateľskou činnosťou chceme tak dosahovať zisk a súčasne chrániť životné prostredie.

V súlade s rozširovaním oblasti pôsobenia a sortimentu, a taktiež byť čo najflexibilnejší voči potrebám zákazníka neustále dopĺňame naše portfólio o nové produkty a riešenia podľa súčasných trendov a požiadaviek,

Výsledkom nášho úsilia o dosiahnutie týchto cieľov je spokojnosť našich stálych i nových zákazníkov so spoľahlivosťou systémov, produktov a servisu v súvislosti s nízkymi prevádzkovými nákladmi, vysokou kvalitou výkonu, ochranou životného prostredia, komfortom využitia systémov ako aj estetickou stránkou.