Základné a penetračné nátery

Jednozložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci základný náter na betón, murivo a cementové povrchy. Impregnačný náter.
Dvojzložkový epoxidový rýchloschnúci základný náter pre kovové povrchy ošetrené abrazívnym tryskaním. Protikorózny a chemicky odolný náter

Dvojzložkový epoxidový základný náter na betónové a iné porézne povrchy. Vhodný na vlhké povrchy. Impregnačný náter.

Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový, epoxidový základný náter na betónové a cementové povrchy. Impregnačný náter.

 
 
 

Protikorózne nátery

WG-Ferrogalvanic

Jednozložkový polyuretánový, vlhkosťou vytvrdzujúci základný náter s obsahom zinku a kryštálov oxidu železitého (MIO). Na otryskané aj nedokonale očistené povrchy.

WG-Welestone

Vysoko efektívny jednozložkový polyuretánový, vlhkosťou vytvrdzujúci základný náter na báze rozpúšťadla. s vysokým obsahom hliníka a kryštálikov oxidu železitého (MIO).

 • Aplikácia aj pri vysokej relatívnej vlhkosti, mínusových teplotách a bez obmedzenia rosným bodom
 • Aplikácia je možná aj na nedokonale pripravenom povrchu
 • Vynikajúca protikorózna ochrana a bariérové vlastnosti
 • Vysoká impregnačná a zvlhčujúca schopnosť na minimálne pripravené povrchy a vynikajúca priľnavosť

WG-Weleflex

Jednozložkový, vlhkosťou vytvrdzujúci, rozpúšťadlový, polyuretánový medzivrstvový náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO).

 • Vynikajúca odolnosť voči korózii a bariérové vlastnosti v podmienkach ponoru
 • Aplikácia aj pri vysokej relatívnej vlhkosti, mínusových teplotách a bez obmedzenia rosným bodom
 • Silná vrstva medzivrstvového náteru na nové oceľové konštrukcie ako aj na opravované existujúce nátery
 • Základný náter na neželezné kovové a nerezové povrchy, povrchy z pozinkovanej ocele a betónové povrchy
 • Dlhodobá ochrana (až 25 rokov) oceľových povrchov vystavených podmienkam C3, C4, C5-I a C5-M, Im1 a Im2

WG-Weletank

Jednozložkový univerzálny protikorózny a chemicky odolný, vlhkosťou vytvrdzujúci, hrubý, medzivrstvový polyuretánový náter. 


 • Dokonalá priľnavosť k rôznym podkladom
 • Vynikajúca bariérová ochrana proti korózii a chemickým látkam 
 • Silná vrstva medzivrstvového náteru na nové oceľové konštrukcie ako aj na opravované existujúce nátery
 • Základný náter na neželezné kovové a nerezové povrchy, povrchy z pozinkovanej ocele a betónové povrchy
 • Použitie v podmienkach C2 - C4, C5-I a C5-M, Im1 – Im3
 • Ochrana záchytných nádrží, povrchov pod izoláciami, kondenzovaných povrchov, kanalizačných šácht a pod.
 

WG-Weleforce

Vysoko sušinový dvojzložkový epoxidový náter vystužený sklenými vločkami.

 • Pre oceľové a betónové povrchy vystavené agresívnemu atmosférickému, chemickému, mechanickému pôsobeniu a vysokým teplotám
 • Extrémne dobrá odolnosť proti korózii a vynikajúca odolnosťou proti oteru 
 • Vhodný pre ponorenie do sladkej, morskej aj odpadovej vody
 • Náter na podlahy v oblastiach s únikom kyselín, vo výrobných priestoroch

WG-Weleforce FD

Vysoko sušinový dvojzložkový epoxidový základný alebo medzivrstvový náter. 

 • Katodická ochrana a odolnosť proti korózii pod natretým povrchom
 • Na otryskanom, oceľovom povrchu sa používa ako základný alebo medzivrstvový náter v systéme epoxidových náterov v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I, C5-M. 
 • Špeciálne sa odporúča pre skelet priemyselných budov, potrubné mosty, dopravníky a stavebné konštrukcie v spracovateľskom priemysle

WG-Weleforce RP

Dvojzložkový vysoko účinný, hrdzu pretierateľný epoxidový náter, zosilnený prítomnosťou sklených vločiek medzi jednotlivými vrstvami. 

 • Excelentná odolnosť proti korózii, oteru, nárazu a chemikáliám v najrôznejších podmienkach prostredia.
 • Samostatný náter alebo aj vo viacvrstvových systémoch 
 • Ideálny na ochranu oceľových konštrukcií
 • Použitie v akýchkoľvek podmienkach ponoru, premenlivej vlhkosti a mokrého prostredia, zaťaženia námrazou alebo ľadom, uloženia do pôdy a za atmosférických účinkov a kompatibilnej katódickej ochrany
 • Stabilizačných nádrží, pilót, nádrží, mostov, móla, pobrežných plošín a iných oceľových konštrukcií

WG-Weleforce Zinc

Dvojzložkový epoxidový základný náter s obsahom zinku. 

 • Veľmi dobrá katodická ochrana a odolnosť proti korózii pod náterovou vrstvou
 • Základný náter v systéme epoxidov v korozívnom prostredí triedy C3-C4 a C5-I/C5-M na otryskaných oceľových povrchoch 
 • Náter možno použiť v zriedenej forme ako základný zinkový náter (20 μm). 

 

WG-Weleforce Mastic

Vysoko sušinový dvojzložkový povrchovo znášanlivý epoxidový základný alebo vrchný náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO). 

 • Obsahuje špeciálne prísady, ktoré prenikajú cez jestvujúcu hrdzu
 • Vnútorný náter skladovacích zásobníkov a vozidiel používaných pri preprave obilia
 • Vhodný pre ponor v sladkej i morskej vode
 • Základný alebo vrchný náter na oceľové povrchy v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I, C5-M (nosníky, plošné konštrukcie, údržba povrchov so silnou hrdzou a starými nátermi, ponor v sladkej i morskej vode
 • Ochranný náter betónových povrchov stien a stropov v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I (vlhké skladovacíe priestory)
 • Odoláva vode a prevádzkovým chemikáliám, v podmienkach ponoru alebo pri rozliatí a znečistení

WG-Weleforce Mastic WG

Vysoko sušinový dvojzložkový povrchovo znášanlivý epoxidový základný alebo vrchný náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO). Zimná verzia.

 • Vytvrdzuje pri nízkych teplotách (pri -5 °C)
 • Obsahuje špeciálne prísady, ktoré prenikajú cez jestvujúcu hrdzu
 • Môže byť použitý ako vnútorný náter skladovacích zásobníkov a vozidiel používaných pri preprave obilia
 • Vhodný pre ponor v sladkej i morskej vode.
 • Základný alebo vrchný náter na oceľové povrchy v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I, C5-M (nosníky, plošné konštrukcie, údržba povrchov so silnou hrdzou a starými nátermi, ponor v sladkej i morskej vode
 • Ochranný náter betónových povrchov stien a stropov v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I (vlhké skladovacíe priestory)
 • Odoláva vode a prevádzkovým chemikáliám, v podmienkach ponoru alebo pri rozliatí a znečistení

WG-Weleforce Mastic Al

Vysoko sušinový dvojzložkový povrchovo znášanlivý epoxidový základný alebo vrchný náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO) a hliníka. 

 • Obsahuje špeciálne prísady, ktoré prenikajú cez jestvujúcu hrdzu
 • Vhodný pre ponor v sladkej i morskej vode
 • Základný náter na oceľové povrchy v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I, C5-M
 • Použiteľný ako samostatný, hliníkom pigmentovaný náter na nosníky a plošné konštrukcie
 • Vhodný aj pre údržbu povrchov so silnou hrdzou a starými nátermi
 • Papierenské stroje, mosty, navigačné a dopravné značky a lode 
 • Odoláva vode a prevádzkovým chemikáliám, v podmienkach ponoru alebo pri rozliatí a znečistení

WG-Weleforce Mastic Al WG

Vysoko sušinový dvojzložkový povrchovo znášanlivý epoxidový základný alebo vrchný náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO) a hliníka. Zimná verzia.

 • Vytvrdzuje pri nízkych teplotách (pri -5 °C)
 • Obsahuje špeciálne prísady, ktoré prenikajú cez jestvujúcu hrdzu
 • Vhodný pre ponor v sladkej i morskej vode
 • Základný náter na oceľové povrchy v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I, C5-M
 • Použiteľný ako samostatný, hliníkom pigmentovaný náter na nosníky a plošné konštrukcie
 • Vhodný aj pre údržbu povrchov so silnou hrdzou a starými nátermi
 • Papierenské stroje, mosty, navigačné a dopravné značky a lode
 • Odoláva vode a prevádzkovým chemikáliám, v podmienkach ponoru alebo pri rozliatí a znečistení

WG-Welepipe Standard

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový hrubovrstvový polyuretánový náter určený na aplikáciu pomocou bezvzduchového striekania.

 • Nanášanie v jednej vrstve v hrúbke asi 500 μm – 3 mm priamo na mieste alebo v hale
 • Dlhodobá bezúdržbová ochrana vonkajších kovových a betónových povrchov potrubí a ich spojov, armatúr, ventilov, nádrží a tankov atď., v prostredí pod vodou, pod zemou, nad zemou s prevádzkovou teplotou do + 60°C. 

WG-Welepipe BG

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový hrubovrstvový polyuretánový náter určený na aplikáciu pomocou štetca alebo tmelového noža. 

 • Dlhotrvajúca a bezúdržbová ochrana betónových a kovových povrchov
 • Nanášanie v jednej vrstve v suchej hrúbke asi 500 μm – 1 mm
 • Výnimočná odolnosť proti abrazívnemu opotrebovaniu a šoku, značne flexibilný 
 • Ochrana vnútorných i vonkajších častí potrubia a zváraných spojov, nádrží a kapacít príslušnej veľkosti, ako aj stavebných a inžinierskych konštrukcií a vo výrobných zariadeniach, kde spôsob aplikácie striekaním javí ako nepraktický a nevhodný

WG-Welepipe WJ

WG-Welepipe XF

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový hrubovrstvový polyuretánový náter určený na aplikáciu pomocou bezvzduchového striekania. 

 • Nanášanie v jednej vrstve v suchej hrúbke asi 500 μm – 3 mm priamo na mieste alebo v hale 
 • Dlhodobá bezúdržbová ochrana vonkajších kovových a betónových povrchov potrubí a ich spojov, armatúr, ventilov, nádrží a tankov atď., v prostredí pod vodou, pod zemou, nad zemou s prevádzkovou teplotou do + 60°C. WG-Welepipe XF 
 • Veľmi rýchlo schnúci náter

 

Resichem 501 CRXL

Resichem 501 CRSG

Vysokovýkonný dvojzložkový epoxidový bezrozpúšťadlový náter pre dlhodobú vynikajúcu ochranu oceľových a betónových konštrukcií proti korózii, oteru a chemickým vplyvom. 

 • Vynikajúca ochrana povrchov v podmienkach priemyselného a morského prostredia
 • Vysoká ochrana povrchov v podmienkach ponoru a pod zemou, proti podzemnej vode, odpadovej vode
 • Vysoká odolnosť proti slanej vode, širokej škále olejov a ropných produktov, chemikáliám
 • Prevádzková teplota od -20°C do +60°C
 • Vysoká chemická a dlhodobá ochrana

Resichem 501 ARXL

Resichem 506 Aluprime

Vysokovýkonný nízko viskózny dvojzložkový, rozpúšťadlový epoxidový náter s obsahom jedinečnej zmesi protikoróznych pigmentov a penetrantov hrdze. 

 • Dlhodobá vynikajúca ochrana oceľových a betónových konštrukcií proti poveternostným vplyvom, environmentálnej korózii a chemickým vplyvom
 • Tolerantná priľnavosť aj na menej pripravené povrchy (mokré a už natreté povrchy)
 • Vysoká ochrana povrchov v podmienkach pod zemou, proti odpadovej vode, slanej vode, väčšine chemikálií a širokej škále olejov
 • Aplikácia tenkej vrstvy náteru (125 μm)
 • Celoročná aplikácia – vytvrdzuje aj za nízkych teplôt (5°C)a vo vlhkých podmienkach

Chemicky rezistentné nátery

Resichem 511 UCEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Resichem 512 UCEN 90

Resichem 512 UCEN 90 XL

Resichem 513 AREN

Resichem 583 Chemsil UC


Hygienické nátery

Resichem 507 DWPU


Oteruvzdorné a nárazuvzdorné nátery

Resimetal 204 Heavy Duty Ceramic Repair Paste

Resimetal 203 Superflow Ceramic Repair Fluid

Resimetal 202 Ceramic Repair Fluid

Resimetal 201 Ceramic Repair Paste

209 EIP PU


Nátery odolné proti vysokým teplotám

Resichem 560 Thermal Barrier XF

Resichem 561 Thermal Barrier

Resichem Siltherm 250

Resimetal 205 Ceramic HT Fluid

Resimetal 206 Ceramic HTA Fluid

Resichem 530 HA100


Hydroizolačné membrány

Resichem 550 WR Membrane

Resichem 551 ER Membrane

Resichem 552 CSM Membrane

Resichem 553 FR Membrane

Resichem 554 RB Membrane

Resichem 555 Resinox

Resichem 556 Clear Cladding

557 Polyroof EC 661

558 Polyroof UV 662


Nátery na podlahy

Resichem 590 Epoxy FC

Resichem 593 Epoxy AS


Nátery pre aplikácie pod vodou

Resimetal 208 Ceramic UW Fluid


Elastomérne materiály

Resiflex 401 GP Putty 60


Vrchné a UV rezistentné nátery

WG-Sulacover

WG-Welesilver

WG-Sulacover 2K

WG-Sulacover 2K Al

WG-Sulacover 2K HG

WG-Sulacover 2K LQ

Resichem 508 UVPU

520 Wall Coat UV 

523 Wall Coat FP


Kompozitné materiály


Opravné hmoty a materiály


Riedidlá, katalyzátory a doplnkové produkty