Oprava kovových povrchov

Oprava betónových povrchov

Oprava a ochrana namáhaných povrchov

Oprava a ochrana flexibilných povrchov 

elastomérmi

Oprava a ochrana povrchov vystavených 

vysokým teplotám

Oprava a ochrana povrchov v podmienkach 

pod vodou / trvalom ponore