H&H UNIKOV s.r.o. ponúka vysokovýkonné a spoľahlivé systémové riešenia ochrany betónových povrchov proti vode na báze tekutej hydroizolácie použitím akrylických, polyuretánových živíc alebo polyurei. Hydroizolačný efekt na báze tekutých membrán spočíva v úplnom a spoľahlivom priľnutí jednotlivých hydroizolačných vrstiev k podkladu povrchu alebo k sebe navzájom, čím sa zabraňuje prieniku vody do vrstvy ako aj jej pohybu medzi jednotlivými vrstvami systému. Vodotesná membrána vzniká priamo na ošetrovanom povrchu ! 

Hydroizolačné membrány poskytujú ochranu nových povrchov ako aj tých v rekonštrukcii či renovácii, nakoľko sú schopné preklenúť trhliny a praskliny v podklade alebo preventívne chránia povrchy pred ich vznikom v budúcnosti. Tekutá forma hydroizolačných membrán (samonivelačné, semitixotropné alebo tixotropné modifikácie) umožňujú prispôsobiť sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu či povrchu (horizontálne, šikmé i vertikálne plochy, či ťažko dostupné miesta) a ponúkajú slobodu pri navrhovaní objektov.

 • Strechy, terasy, balkóny
 • Kúpeľne, kuchyne, ťažko dostupné miesta
 • Základy budov, podzemné stavby, šachty, technické miestnosti
 • Oporné múry, steny, ploty
 • Rigoly, kanály, odtoky, žľaby, nádrže, rezervoáre, rybníky, jazierka
 • Bazény, kúpaliská, vodné parky
 • Mostovky, vozovky, parkoviská
 • Štadióny, tribúny, schodiská

 • Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy (betón, cement, tehla, kameň, poter, PVC, asfalt, bitúmen, kov, geotextílie a sklovláknité výstuže, atď.)
 • Súvislé, jednoliate povrchy bez spojov - bezšvové
 • Vysoká elasticita a pevnosť - pružná a zároveň pevná membrána
 • Vysoká odolnosť proti chemikáliám, mechanickému namáhaniu, stavebným pohybom, praskaniu
 • Vynikajúca odolnosť proti oteru, opotrebovaniu, prepichnutiu, UV žiareniu
 • Trvalá a úplná vodotesnosť systémov
 • Vynikajúca odolnosť pri stálom kontakte s vodou, v trvalom ponore
 • Ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie
 • Dlhodobá ochrana povrchov a životnosť materiálov (minimálne 10 až 25 rokov)
 • Hrubovrstvové materiály aplikovateľné za studena (valček, štetec) aj horúcim striekaním
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov a rýchle uvedenie povrchov do prevádzky
 • Certifikované systémy pre hydroizolačnú ochranu betónových povrchov


Produkty

Impermax

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Elastická samonivelačná vodotesná bezšvová hydroizolačná membrána, odolná proti stavebným pohybom

Impermax ST

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Elastická, semitixotropná vodotesná bezšvová hydroizolačná membrána na šikmé plochy, odolná proti stavebným pohybom

Impermax QC

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Vysokovýkonná, elastická, semitixotropná, bezšvová hydroizolačná membrána. Rýchlo vytvrdzujúca (aj pri nižších teplotách)

Impermax Aqua

Jednozložkový vodnobázový polyuretánový náter, aplikovaný za studena.

Pevná, vysoko elastická hydroizolačná membrána. Vysoko tixotropná, odolná proti UV žiareniu, paropriepustná, antikarbonizačný náter

Impermax Cold Polyurea

Dvojzložková čistá polyurea aplikovaná za studena v jednej hrubej vrstve.

Vysoko elastická, rýchlo vytvrdzujúca, praskliny prelínajúca hydroizolačná membrána. Odoláva pohybom.

Impermax 2K M

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný technológiou Wet-On-Wet

Vysoko odolná, elastická hydroizolačná membrána. Aplikácia studeným spôsobom v jednej hrubej vrstve s vystužením.

Impermax Aqua 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný studeným spôsobom

Pevná a vysoko elastická hydroizolačná membrána, Stabilná v trvalom ponore vo vode, schválená pre styk s pitnou vodou

Impermax A

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Vysokovýkonná hydroizolačná membrána nevyžadujúca vrchný náter. Odoláva počasiu, UV žiareniu, odráža slnečný svit a teplo (biela).

Impermax SF

Jednozložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Elastická samonivelačná vodotesná bezšvová hydroizolačná membrána, odolná proti stavebným pohybom. 

Impermax Cold Polyurea SF

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná za studena

Vysoko elastický, rýchlo vytvrdzujúci, praskliny prelínajúci hydroizolačný náter. Aplikácia v jednej hrubej vrstve. Aj pri nižších teplotách.

Acrimper

Jednozložkový bezrozpúšťadlový vodnobázový akrylový náter - akrylová guma

Elastomér aplikovaný studeným spôsobom. Výborná priľnavosť, hydroizolačné vlastnosti, odolnosť proti karbonizácii betón.povrchov

Impermax 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca elastická hydroizolačná ochranná membrána, preklenujúca trhliny, schválená pre styk s pitnou vodou

Impermax Polyurea H

Dvojzložková bezrozpúšťadlová hybridná polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca elastická hydroizolačná membrána, preklenujúca trhliny, Nákladovo efektívna ochrana betónových povrchov

Impermax Polyurea H Flex

Dvojzložková bezrozpúšťadlová hybridná polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca hydroizolačná ochranná membrána. Vysoko elastická, preklenujúca trhliny, schválená pre ochranu mostoviek

Impermax Polyurea H Supreme

Dvojzložková bezrozpúšťadlová hybridná polyurea aplikovaná horúcim striekaním.

Extrémne elastická hydroizolačná membrána na podklady vystavené veľmi vysokým/nízkym teplotám, silným kontrakciám/rozpínaniu

Polyurea Rayston 

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca, elastická hydroizolačná membrána, odolná proti pohybom, otrasom, chemikáliám. Schválená pre styk s pitnou vodou

Polyurea Rayston Fast

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Extra rýchlo vytvrdzujúca elastická ochranná a  hydroizolačná membrána. Vynikajúca odolnosť proti chemikáliám a mechanickým vplyvom

Rayston Spray D50

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Extra rýchlo vytvrdzujúca tvrdá a  elastická membrána pre základy budov, odolná proti radónu, chemikáliám, prepichnutiu, tlaku

Polyurea Rayston X5

Dvojzložková bezrozpúšťadlová polyurea aplikovaná horúcim striekaním.

Expanzívna hydroizolačná membrána (5-10 mm) na rôzne neregulárne, poškodené povrchy. Vyrovnávacia, konsolidačná, protihluková vrstva

Impertrans

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický polyuretánový transparentný náter  

Elastický vrchný ochranný náter. Hydroizolačný, UV stabilný náter odolný proti počasiu, trvalému kontaktu s vodou, dezinfekčným prostriedkom  

Impertrans SF

Jednozložkový vodnobázový alifatický polyuretánový pigmentovaný náter

Elastický vrchný ochranný náter. Hydroizolačný, UV a farebne stabilný náter odolný proti počasiu. Paropriepustný. Vo vlhkom prostredí.

Colodur

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický polyuretánový náter

Tvrdý a flexibilný lesklý vrchný ochranný náter. Vysoko odolný proti oteru, poškriabaniu, počasiu, zaťaženiu. UV a farebne stabilný

Impertop Fast 2K

Dvojzložkový alifatický polyaspartický náter aplikovaný za studena

Tvrdý, ale flexibilný vrchný ochranný náter. Rýchlo vytvrdzujúci, odolný proti počasiu, UV žiareniu, chemikáliám. Bráni korózii.

Impertop Fast 2K SF

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový alifatický polyaspartický náter aplikovaný za studena

Vrchný ochranný náter s odolnosťou proti počasiu, opotrebovaniu, stálosťou lesku a farby, Rýchlo vytvrdzujúci aj pri nižších teplotách.

Impertop Fast Spray

Dvojzložková bezrozpúšťadlová alifatická polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Extra rýchlo vytvrdzujúci vrchný ochranný náter. Vysoko odolný proti chemikáliám, oteru, poškriabaniu, UV žiareniu, starnutiu.

Paintchlore

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový náter

Tvrdý a flexibilný lesklý vrchný ochranný náter. Vysoká mechanická pevnosť, odolnosť proti chlóru, soli. oteru, opotrebovaniu. UV stabilný

Paintchlore 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový alifatický polyuretánový náter

Lesklý vrchný ochranný náter. Vysoko odolný proti počasiu, opotrebovaniu, chlóru a soli aj v trvalom ponore. UV stabilný, Zachovanie lesku.

Tecnocem

Trojzložková epoxidová zmes s obsahom anorganických plnív

Hydrpoizolačná opravná zmes na vlhké/mokré povrchy, odolná proti negat.hydrostatickému tlaku, vlhkosti a vode. Paropriepustná.

Rayston Spray Primer 150

Dvojzložková bezrozpúšťadlová polyuretánová  pena s vysokou hustotou (1 cm hrubá)

Tvrdá konsolidačná hydroizolačná pena na úpravu podkladov a vytvorenie adhézneho mostu. Rýchlo vytvrdzujúca odolná membrána

Aquapur

Dvojzložková bezrozpúšťadlová polyuretánová injektážna pena.

Polotvrdá hydroizolačná pena na zastavenie únikov vody. Vode odolná stabilná bariéra s dobrými mechanickými vlastnosťami

Aquapur Flex

Dvojzložková bezrozpúšťadlová polyuretánová injektážna pena.

Flexibilná hydroizolačná pena na zastavenie únikov vody. Vode odolná stabilná bariéra. Trvanlivé elastické vlastnosti.


Resichem 550 WR Membrane

Jednozložkový vodnobázový akrylický náter aplikovaný za studena.

Hydroizolačný náter na kovové a sklovláknité povrchy. Dlhodobá ochrana proti vode a UV žiareniu. Rýchloschnúci produkt.

Resichem 551 ER Membrane

Jednozložkový rozpúšťadlový akrylický náter aplikovaný za studena.

Hydroizolačný náter na rôzne povrchy (napr. bitúmen, azbest, murivo). Nevyžaduje základný náter. Odolný proti dažďu už po 30 minútach. 

Resichem 552 CSM Membrane

Jednozložkový vodnobázový akrylický náter aplikovaný za studena.

Hrubovrstvová hydroizolačná membrána na rôzne povrchy (najmä kovové, sklovkáknité, bitúmen, plsť a pod.). Rýchloschnúci produkt.

Resichem 554 RB Membrane

Jednozložkový rozpúšťadlový akrylický náter aplikovaný za studena i striekaním

Hrubovrstvová hydroizolačná membrána na kovové a betónové povrchy. Vode odolná už po 15 minútach. Protikorózna a UV stabilná.

Resichem 555 Resinox

Jednozložkový vodnobázový akrylický náter aplikovaný za studena i striekaním.

Hrubovrstvový hydroizolačný náter na kovové a betónové povrchy. Nevyžaduje vrchný náter. Odolný proti počasiu, korózii a UV žiareniu.

Resichem 556 Clear Cladding

Jednozložkový vodnobázový vodu odpudivý náter na cementové povrchy (napr. omietky)

Neviditeľný hydrofóbny povlak/film - bráni vnikaniu vlhkosti do konštrukcie, zároveň z nej umožňuje uvoľňovanie zvyškovej vlhkosti.

Resichem 553 FR Membrane

Jednozložkový vodnobázový akrylický náter aplikovaný za studena i striekaním.

Náter na zníženie horľavosti tepelnoizolačných materiálov. Ochrana pred poškodením, strate izolačných vlastností, ochrana proti korózii.