H&H UNIKOV s.r.o. ponúka vysokovýkonné a spoľahlivé systémové riešenia exteriérovej ochrany kovových a betónových povrchov proti korózii a erózii ako aj ochrany vnútorných povrchov, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, alkoholickými či nealkoholickými nápojmi, olejmi, sirupmi, a inými potravinárskymi výrobkami. Náš sortiment hygienicky nezávadných náterov bol nezávisle testovaný a ich vlastnosti spoľahlivo preukázané v podmienkach krátkodobého kontaktu aj v trvalom ponore. Všetky produkty spĺňajú kritériá pre aplikáciu a použitie z hľadiska zdravotnej nezávadnosti pre ľudský organizmus a ich spôsobilosť je podložená laboratórnymi testami a certifikátmi od príslušných orgánov týkajúcich sa hygieny či zdravotníctva. Ochranné povlakové systémy sú založené na najmodernejšej technológii na báze bezrozpúšťadlových či vodnobázových epoxidových, epoxid-novolakových, polyuretánových živíc alebo polyurei. Sú navrhnuté pre dlhodobú ochranu prevádzkových povrchov, ktoré tak neuvoľňujú škodlivé látky do potravinárskych produktov, resp. spĺňajú požadované hygienické podmienky v rôznych odvetviach priemyslu (potravinársky, farmaceutický, a podobne) alebo sú určené pre rôzne nádrže či potrubia s pitnou vodou. 

Hygienické náterové systémy taktiež predstavujú ideálne riešenie pre hydroizoláciu a ochranu povrchov v oblasti úpravy a čistenia odpadových vôd (ČOV). 

 • Hydroizolácia a ochrana rezervoárov, nádrží, vodojemov, vodovodov, cisterien určených pre pitnú vodu
 • Hydroizolácia a ochrana nádrží, jímok, plošín, bezpečnostných kontajnerov a obalov, pojazdných rámp, lopatiek, skrutiek, potrubí, betónových alebo oceľových stavieb a konštrukcií, stavebných častí a zariadení v prevádzkach na úpravu vody, skládkach odpadu a pod.
 • Ochrana vonkajších kovových a betónových povrchov nádrží a zásobníkov v potravinárskom priemysle
 • Ochrana vnútorných kovových a betónových povrchov nádrží a zásobníkov určených pre skladovanie suchých potravín, alkoholických i nealkoholických nápojov, olejov, sirupov
 • Ochrana stropov, stien a iných vertikálnych plôch s požiadavkami na hygienicky nezávadný povrch
 • Antigrafitové náterové systémy na ochranu stien a stropov v exteréri i interiéri
 • Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy (betón, cement, tehla, kameň, poter, PVC, asfalt, bitúmen, kov, geotextílie a sklovláknité výstuže, atď.)
 • Súvislé, jednoliate povrchy bez spojov - bezšvové 
 • Tekuté, samonivelačné, semitixotropné alebo tixotropné materiály - prispôsobenie sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu/povrchu (horizontálne, šikmé, vertikálne plochy, ťažko dostupné miesta)
 • Vysoká elasticita a pevnosť - pružný a zároveň pevný povlak/membrána
 • Vysoká odolnosť proti chemikáliám, mechanickému namáhaniu, stavebným pohybom, praskaniu 
 • Vynikajúca odolnosť proti oteru, opotrebovaniu, UV žiareniu
 • Trvalá a úplná vodotesnosť systémov
 • Vhodné pre podmienky ponoru v pitnej vode alebo odpadových vodách
 • Ekologické a nezávadné riešenie pre ľudské zdravie a životné prostredie
 • Schválené a certifikované produkty pre kontakt s pitnou vodou, alko a nealko nápojmi, olejmi, sirupmi, suchými potravinami a podobne
 • Dlhodobá ochrana povrchov a životnosť materiálov (minimálne 10 až 25 rokov)
 • Hrubovrstvové materiály aplikovateľné za studena (valček, štetec) aj horúcim striekaním
 • Rýchle až extrémne rýchle vytvrdzovanie materiálov a rýchle uvedenie povrchov do prevádzky
 • APPLUSCertifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou (Migračný test č. 928/09/8505)
 • APPLUS - Certifikát schváleného produktu pre styk s alkoholickými nápojmi (etanol) podľa normy UNE – EN 1186-1:2002 a UNE – EN 1186-3:2002, podľa požiadaviek Európskej komisie (EU) zo 14. januára 2011 na materiály a výrobky z plastu určených pre styk s potravinami (protokol o skúške č. 928/11/4106 M1)
 • ETA 16/0148 of 08/08/2016 pre systémy navrhnuté a určené pre Tekutú hydroizoláciu betónových povrchov (CE značka)
 • WRAS UK - Certifikát schváleného produktu pre styk s pitnou vodou podľa BS6920-1:2014

Produkty

Resichem 507 DWPU

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový hrubovrstvový polyuretánový náter

Protikorózny a chemicky odolný náter na mechanicky alebo abrazívne otryskané povrchy, aplikovaný valčekom, štetcom alebo striekaním v jednej alebo dvoch vrstvách (800 až 1000 µm). Pre podmienky ponoru v pitnej vode, pri kontakte so slabo koncentrovanými chemikáliami a chlórnymi činidlami.


Impermax Aqua 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter

Vysoko odolná hydroizolačná membrána, stabilná v kontakte s vodou aj v podmienkach trvalého ponoru. Certifikovaný produkt pre styk s pitnou vodou.

Impermax 2K

Rýchlovytvrdzujúci dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter

Elastomérna pevná elastická hydroizolačná membrána s vynikajúcimi mechanickými a hydroizolačnými vlastnosťami, aplikovaná horúcim striekaním. Pre ochranu a hydroizoláciu povrchov v styku s pitnou vodou a odolnosťou až do 180°C.

Rayston Polyurea

Rýchlovytvrdzujúca 100% čistá bezrozpúšťadlová dvojzložková polyurea

Elastomérna pevná vysoko elastická hydroizolačná membrána s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a výbornou chemickou odolnosťou, aplikovaná horúcim striekaním. Pre ochranu a hydroizoláciu povrchov v styku s pitnou vodou a odpadovými vodami.


Impermax Cold Polyurea SF

Rýchlovytvrdzujúca vysokosušinová  bezrozpúšťadlová dvojzložková polyurea 

Hrubovrstvová elastomérna hydroizolačná membrána s vysokou elasticitou a odolnosťou proti stavebným pohybom a otrasom, aplikovaná studeným spôsobom (valček, štetec, hladidlo) v jednej vrstve. Vhodná pre ochranu betónových povrchov, aj pri nízkych teplotách. 

Impertrans ECO

Dvojzložkový vodnobázový alifatický polyuretánový pigmentovaný náter 

Vrchný náter pre ochranu hydroizolačných membrán alebo ako hygienický náter na steny, stropy, dvere a pod. Aplikovaný za studena i horúcim striekaním. Rýchlovytvrdzujúci, elastický, UV odolný, farebne stabilný náter, priepustný pre vodné pary.

Impermax Aqua

Jednozložkový vodnobázový polyuretánový pigmentovaný náter

Vysoko tixotropná elastická hydroizolačná membrána odolná proti počasiu a UV žiareniu. Aplikovaná za studena v dvoch vrstvách. Vhodná na ochranu betónových povrchov podľa normy EN-1504-2 (antikarbonizačné vlastnosti), steny, fasády. Nevyžaduje penetračný náter. 

Paintchlore 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový alifatický polyuretánový náter s vysokým leskom

Vrchný náter s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, aplikovaný valčekom, štetcom, striekaním. Vhodný pre ochranu proti počasiu, UV žiareniu, odolný najmä proti soliam, chlóru, uhľovodíkom, aj v podmienkach ponoru so zvýšenou teplotou.