H&H UNIKOV s.r.o. ponúka vysokovýkonné a spoľahlivé systémové riešenia ochrany proti korózii na báze polyuretánových, epoxidových a akrylových náterov. V závislosti od typu povrchu, okolitých aplikačných podmienok a samotného spôsobu aplikácie sú naše náterové systémy schopné poskytnúť dlhodobú ochranu kovových povrchov pre minimálne 15 rokov proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 

 • Konštrukčná oceľ v priemyselnom a morskom prostredí

 • Pozemné a námorné konštrukcie a stavby, plošiny, mosty

 • Pilóty, nosníky, podstavce, sokle, podpery nádrží, konštrukcií, zariadení, potrubí a podobne

 • Potrubia a iné podzemné konštrukcie a stavby

 • Oceľové schodiská, zábradlia, čerpadlá. ventily, ložiská a podobne

 • Vonkajšia ochrana oceľových nádrží a potrubí

 • Izolované oceľové povrchy, kondenzované povrchy

 • Stožiare, piliere, dopravníky

 • Veľmi dobrá až vynikajúca priľnavosť na širokú škálu povrchov ošetrených manuálne, mechanicky alebo abrazívnym tryskaním (oceľové, železné i neželezné kovové, nerezové povrchy, povrchy z pozinkovanej ocele, betónové povrchy)

 • Tolerantná priľnavosť na nedokonale pripravené povrchy (aj mokré alebo už natreté)

 • Obsah špeciálnych antikoróznych pigmentov a penetrantov hrdze (zinok, hliník, oxid železitý)

 • Vynikajúca ochrana v podmienkach priemyselného a morského prostredia (C1 - C5, Im1, Im2), v podmienkach pod zemou (Im5), proti odpadovej vode, väčšine chemikálií, širokej škále olejov 

 • Extrémna odolnosť proti korózii (aj v podmienkach ponoru) s vysokou životnosťou min. 15 rokov

 • Vysoká odolnosť proti chemikáliám, oteru, nárazu a UV žiareniu

 • Univerzálna aplikácia (štetec, valček, striekanie), nanášanie náteru v tenkej vrstve

 • Použiteľné ako samostatný základný, medzivrstvový či vrchný náter alebo v systéme viacerých náterových vrstiev

Špeciálne vyvinuté jednozložkové polyuretánové nátery, ktoré vytvrdzujú chemickou reakciou za prítomnosti vlhkosti na podklade a z atmosféry - MCPU nátery.  Tieto materiály poskytujú dlhodobú protikoróznu ochranu oceľových konštrukcií v podmienkach vysokej až veľmi vysokej atmosférickej korozivity prostredia (C4, C5) ako aj v podmienkach ponoru v sladkej či slanej vode (Im1, Im2, Im4). 

MCPU nátery sú vyvinuté pre extrémne dlhodobú ochranu povrchov - až 25 rokov v súlade s medzinárodnými normami podľa NORSOK M-501, ISO 20340 a ISO 12944-5, ISO 12944-9.

 • Vysokoefektívne náterové hmoty s obsahom antikoróznych pigmentov ako sú kryštáliky oxidu železitého, zinok, hliník

 • Aplikácia aj pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (až 99%), nízkych teplotách (až do -18°C), a bez obmedzenia rosným bodom

 • Maximálna doba na pretieranie nie je obmedzená

 • Eliminované chyby pri miešaní produktov - 1 zložkové materiály

 • Doba spracovateľnosti materiálov nie je obmedzená

 • Po vytvrdnutí sú povlaky elastické a nelámu sa


Produkty

WG-Ferrogalvanic

Jednozoložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci náter s obsahom zinku a kryštálikov oxidu železitého (MIO). 

Základný náter - otryskané aj nedokonale očistené oceľové povrchy, ochrana izolovaných povrchov s prevádzkovou teplotou až do +110°C.

WG-Welestone

Jednozložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci náter s obsahom hliníka a kryštálikov oxidu železitého (MIO. 

Základný náter - otryskané aj minimálne očistené oceľové, železné aj neželezné kovové povrchy.

WG-Weleflex

Jednozložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci hrubý náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO). 

Základný alebo medzivrstvový náterhliník, pozinkovaná oceľ, neželezné kovové povrchy, nerez a betónové povrchy.

WG-Weletank

Jednozložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci hrubovrstvový univerzálny náter.

Základný alebo medzivrstvový náter - hliník, pozinkovaná oceľ, neželezné kovové povrchy, nerez a betónové povrchy., chemicky odolný

WG-Weleforce

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový náter vystužený sklenými vločkami. 

Základný alebo medzivrstvový náter - oceľové a betónové povrchy vystavené agresívnemu prostrediu a vysokým teplotám. 

WG-Weleforce FD

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový náter, pretierateľný polyuretánovým náterom.

Základný alebo medzivrstvový náter - tryskaním očistené oceľové a kovové povrchy, vytvrdzuje aj pri nízkych teplotách (-5°C).

WG-Weleforce RP

Dvojzložkový hrubovrstvový, hrdzu pretierateľný epoxidový náter, vystužený sklenými vločkami.

Základný náter - aplikácia priamo na vlhký povrch, bez obmedzenia rosným bodom, aj na nie ideálne očistené povrchy.

WG-Weleforce Zinc

Dvojzložkový epoxidový náter s obsahom zinku, pretierateľný polyuretánovým náterom. 

Základný tenkovrstvový (20 μm) náter tryskaním očistené oceľové povrchy (stupeň očistenia WJ2 pre údržbu). 

WG-Weleforce Mastic

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO). 

Základný alebo vrchný náter - mechanicky alebo tryskaním očistené oceľové a betónové povrchy, silno hrdzavé povrchy, staré nátery.

WG-Weleforce Mastic WG

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový náter  s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO). 

Základný alebo vrchný náter - Zimná verzia - vytrdzuje aj pri nízkych teplotách (-5°C). Silno hrdzavé povrchy, staré nátery.

WG-Weleforce Mastic Al

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový s obsahom oxidu železitého (MIO) a hliníka.

Základný alebo vrchný náter - Hliníkom pigmentovaný náter, na oceľové povrchy. Silno hrdzavé povrchy alebo staré nátery.

WG-Weleforce Mastic Al WG

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový  s obsahom oxidu železitého (MIO) a hliníka. 

Základný alebo vrchný náter - Zimná verzia - vytvrdzuje pri nízkych teplotách (-5°C). Hliníkom pigmentovaný náter.

WG-Weleforce Primer

Dvojzložkový rýchloschnúci protikorózny a chemicky odolný náter na báze polyamidov.

Základný náter - tryskaním očistené oceľové, pozinkované, hliníkové alebo kamenné povrchy. Náter s obmedzenou chemickou odolnosťou.

WG-Welesilver

Jednozložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci náter.

Vrchný pololesklý náter - hliníkový odtieň, vysokokvalitná povrchová úprava odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom

WG-Sulacover

Jednozložkový polyuretánový vlhkosťou vytvrdzujúci náter. 

Vrchný pololesklý náter - vysokokvalitná povrchová úprava odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. 

WG-Sulacover 2K

Dvojzložkový rýchloschnúci polyuretánový náter s obsahom hrdzu odpudzujúcich pigmentov.

Vrchný polomatný náter - samostatný alebo systémový protikorózny náter odolný proti opotrebovaniu a UV žiareniu

WG-Sulacover 2K Al

Dvojzložkový rýchloschnúci polyuretánový náter s obsahom hliníka.

Vrchný pololesklý náter - protikorózny náter s hliníkovým odtieňom odolný proti UV žiareniu, s nízkym stupňom šírenia ohňa 

WG-Sulacover 2K HG

Dvojzložkový polyuretánový náter vytvrdzujúci pri nízkych teplotách.

Vrchný pololesklý náter - protikorózny náter so zvýšenou stálosťou farby a lesku, odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom

WG-Sulacover 2K LQ

Dvojzložkový transparentný polyuretánový náter - lak odolný proti nárazom a opotrebovaniu.

Vrchný vysokolesklý lak - náter zvyšujúci lesk, odolnosť proti nárazu a čistiteľnosť povrchov. Odoláva slnečnému svitu a UV žiareniu


Resichem 501 CRSG

Dvojzložkový, hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter. 

Základný náter - aplikovaný štetcom alebo valčekom aj na nedokonale pripravené povrchy. Medzivrstvový náter na betónové povrchy.

Resichem 501 CRXL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter s predĺženou dobou použitia.

Protikorózny a chemicky odolný dvojvrstvový náter (500 µm) na otryskané kovové a betónové povrchy, aplikácia valčekom i striekaním

Resichem 501 ARXL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter s obsahom keramických plnív

Dvojvrstvový (800 µm) náter odolný proti oteru, nárazu, opotrebovaniu a chemikáliám na otryskané kovové a betónové povrchy

Resichem 506 Aluprime

Dvojzložkový rozpúšťadlový epoxidový náter s obsahom zmesi protikoróznych pigmentov.

Základný alebo medzivrstvový náter - oceľové povrchy očistené mechanicky, vysokotlakovou vodou alebo abrazívnym tryskaním, 

Resichem 507 DWPU

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový hrubovrstvový polyuretánový náter. 

Protikorózny náter schválený pre styk s pitnou vodou, na mechanicky alebo abrazívnym tryskaním očistené povrchy.

Resichem 508 UVPU

Dvojzložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter pre dlhodobú povrchovú úpravu povrchov.

Vrchný pololesklý náter - UV stabilný, svetlu odolný, rýchloschnúci protikorózny náter s vynikajúcou flexibilitou


147 PoluRan DuroVite

Dvojzložkový univerzálny polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny.

Vrchný pololesklý náter - zachovanie odtieňu a lesku, mechanicky a chemicky odolný náter. Ideálny na žiarovo pozinkované podklady

221 PoluRan MC Varnish

Jednozložkový vlhkosťou vytvrdzujúci
polyuretanový náter/glazúra

Vysokolesklý náter - tenkovrstvový, pružný náter s vynikajúcimi impregnačnými a tesniacimi vlastnosťami

315 FortiCoat

Jednozložkový rýchloschnúci alkydový náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého.

Základný/Vrchný pololesklý náter - hrubovrstvový náter s vysokou odolnosťou proti počasiu, zachováva farebný odtieň

365 PoluRan HS Surfacer

Dvojzložkový rýchloschnúci polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny, 

Vrchný matný náter - dobré plniace a pieskové vlastnosti, rýchla aplikácia na predpripravené železné i neželezné povrchy.

472 PoluRan Roller Coat

Dvojzložkový polyuretanový náter so stredným obsahom sušiny - alifatický.

Vrchný vysokolesklý náter - dlhotrvácny vysokoodolný náter s vysokou stálosťou lesku a farby, aplikovaný štetcom/valčekom

730 PoluRan Finish 30

Dvojzložkový polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny. 

Vrchný saténový náter - vysoká stálosť farebného odtieňa a lesku, vhodný aj na žiarovo pozinkované povrchy

760 PoluRan Finish 60

Dvojzložkový polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny.

Vrchný stredne lesklý náter - vysoká stálosť farebného odtieňa a lesku, vhodný aj na žiarovo pozinkované povrchy

790 PoluRan Finish 90

Dvojzložkový polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny.

Vrchný vysokolesklý náter - vysoká stálosť farebného odtieňa a lesku, vhodný aj na žiarovo pozinkované povrchy

841 EnviCote Topcoat DTM

Jednozložkový vodnobázový náter na báze uretánových a akrylických živíc.

Vrchný saténový náter - jednozložkový systém trvácnej ochrany, aplikovateľný priamo na železné i neželezné kovové podklady 

10442 BariLine Coating

Jednozložkový rýchloschnúci alkydový náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého. 

Vrchný saténový náter - hrubovrstvový samostatný systém ochrany oceľových konštrukcií v suchom a neagresívnom prostredí

10443 BariLine Coating Semi-Gloss

Jednozložkový rýchloschnúci alkydový náter s obsahom fosforečnanu zinočnatého.

Vrchný pololesklý náter - hrubovrstvový samostatný systém ochrany oceľových konštrukcií v suchom a neagresívnom prostredí

10851 BariLine Express

Jednozložkový rýchloschnúci alkydový náter s dlhodobou ochranou proti počasiu.

Vrchný vysokolesklý náter - priemyselný náter na oceľové konštrukcie, najmä v strojárenskom priemysle, aplikovateľný valčekom i striekaním

17443 PolyCoat HS

Dvojzložkový polyuretánový náter s vysokým obsahom sušiny a fosforečnanu zinočnatého. 

Vrchný saténový náter -. mechanicky odolný a farebne stály, aplikovateľný priamo na kov, vysoko flexibilný

18841 Baricryl HB Finish

Jednozložkový vzduchom schnúci náter na báze akrylových tmelov.

Vrchný saténový náter - vysoká trvácnosť flexibility a pri účinku poveternostných vplyvov, optimálne zachovanie lesku

36841 AquaRan EP Finish

Dvojzložkový vodnobázový náter, epoxidových živíc s obsahom bez-/chrómových pigmentov.

Vrchný vysokolesklý náter - ochrana oceľových povrchov očistených abrazívnym tryskaním, kde sú obmedzené organické rozpúšťadlá