H&H UNIKOV s.r.o. ponúka vysokovýkonné a spoľahlivé systémové riešenia ochrany betónových povrchov proti poveternostným podmienkam, korózii, resp. erózii, UV žiareniu, chemickým látkam, opotrebovaniu alebo oteru. V prípade požiadaviek na hygienicky nezávadné povrchové úpravy či trvanlivú vodeodolnosť betónových povrchov alebo podkladov predstavujeme v rámci našich technologických riešení antigrafitové, bezrozpúšťadlové či vodnobázové, potravinársky nezávadné, resp. v súlade s príslušnými normami schválené a certifikované náterové hmoty a hrubé hydroizolačné membrány, pričom vzájomná kompatibilita týchto materiálov znamená systémové riešenie, t.j. vedie ku  komplexnému ošetrenie a ochrane nových alebo renovovaných povrchov. Náš sortiment ponúka materiály na báze polyuretánových, epoxidových, epoxid-novolakových, akrylických a vysoko reaktívnych (polyurea) živíc. V závislosti od typu povrchu, okolitých aplikačných podmienok a samotného spôsobu aplikácie sú naše náterové systémy schopné poskytnúť dlhodobú ochranu betónových povrchov v rôznych prevádzkových podmienkach alebo stupni namáhania.

I. Ochrana proti korózii, resp. erózii betónových povrchov

 • všeobecne vonkajšia ochrana povrchov proti počasiu, vlhkosti či vode, UV žiareniu
 • nosníky, preklady, podstavce, sokle, schody, tribúny, stĺpy, potrubia, nádrže, vonkajšie fasády, steny, múry, ploty, celé betónové objekty a prefabrikáty, pilóty, mosty a mostovky, dopravníky, ČOV

II. Ochrana betónových plôch proti chemickým látkam

 • ochrana vonkajších betónových povrchov v exteriéri alebo interiéri
 • vnútorná ochrana betónových povrchov
 • pojazdné plochy, stáčacie stanoviská, záchytné jímky, podstavce, sokle, podpery, steny, prevádzkové a výrobné nádrže, kade a vane, skladovacie tanky, usadzovacie nádrže, potrubia, oblasti s výskytom rozliatych chemikálií, ČOV
III. Hygienická ochrana betónových povrchov a plôch

 • ľahko čistiteľné, udržiavateľné, bezprašné plochy, steny, vchody ,,čistých častí prevádzky", prahy, sokle, dvere, stropy
 • potravinárske skladovacie nádrže, sýpky, výrobné a prevádzkové priestory s požiadavkami na zdravotnú nezávadnosť, resp. povrchy schválené pre styk s potravinami, pitnou vodou a podobne
 • antigrafitová ochrana povrchov stien, múrov, podchodov, mostov, chodieb, brán a dverí
 • Vodovody, tranzitné plochy a potrubia
 • MCPU náterové systémy - špeciálne vyvinuté jednozložkové polyuretánové nátery, ktoré vytvrdzujú chemickou reakciou za prítomnosti vlhkosti na podklade a z atmosféry.  Tieto materiály sú aplikovateľné aj pri nízkych teplotách (až -18°C), vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (až 99%) a bez obmedzenia rosným bodom. Poskytujú dlhodobú protikoróznu ochranu v podmienkach vysokej až veľmi vysokej atmosférickej korozivity prostredia (C4, C5) ako aj v podmienkach ponoru v sladkej či slanej vode (Im1, Im2, Im4)
 • Chemicky rezistentné nátery boli nezávisle testované a ich vlastnosti spoľahlivo preukázané v podmienkach ponoru v plne koncentrovaných chemikáliách ako je 98 % kyselina sírová, hydroxid sodný a chlórnan sodný, dokonca aj pri zvýšených teplotách média
 • Hygienicky nezávadné nátery spĺňajú kritériá pre aplikáciu a použitie z hľadiska zdravotnej nezávadnosti pre ľudský organizmus či životné prostredie a ich spôsobilosť je podložená laboratórnymi testami a certifikátmi od príslušných orgánov týkajúcich sa hygieny či zdravotníctva
 • Trvalá a úplná vodotesnosť systémov, vhodné pre podmienky ponoru v pitnej vode alebo odpadových vodách
 • Vynikajúca priľnavosť na rôzne povrchy (aj na nie ideálne pripravené povrchy)
 • Súvislé, jednoliate povrchy bez spojov - bezšvové (tekuté, samonivelačné, semitixotropné alebo tixotropné materiály - prispôsobenie sa akémukoľvek tvaru alebo typu podkladu/povrchu)
 • Vysoká elasticita a pevnosť - pružný a zároveň pevný povlak/membrána
 • Variabilita aplikačných postupov - za studena i horúcim striekaním
 • Pragmatické a atraktívne povrchové finálne úpravy (farebný odtieň RAL, čipsy, kremičitý piesok)

Produkty

WG-Weleflex Sealer

Vlhkosťou vytvrdzujúci jednozložkový polyuretánový náter

Základný náter na impregnáciu a utesnenie vrchnej vrstvy betónového podkladu. Vysoká penetračná schopnosť, poskytuje vysokú pevnosť náteru k podkladu

WG-Weleforce Sealer

Dvojzložkový epoxidový náter, vhodný na vlhké povrchy

Základný náter vhodný na impregnáciu, utesnenie betónových povrchov a prevenciu proti vlhkosti. Odoláva korózii a chemikáliám. Vysoká priľnavosť a penetračná schopnosť

WG-Weleforce Mastic

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový náter s obsahom kryštálikov oxidu železitého (MIO). 

Základný alebo vrchný náter - ochrana betónových stien a stropov v korozívnom prostredí C2-C4 a C5-I, vhodný vo vlhkých skladovacích priestoroch

WG-Weletank

Vlhkosťou vytvrdzujúci jednozložkový polyuretánový náter s obsahom pigmentov

Základný/medzivrstvový hrubovrstvový náter s vysokou odolnosťou proti korózii a chemikáliám. Vysoká priľnavosť

WG-Weleforce

Vysokosušinový dvojzložkový epoxidový náter vystužený sklenými vločkami

Medzivrstvový náter s dobrou odolnosťou proti agresívnemu atmosférickému, chemickému, mechanickému pôsobeniu a vysokým teplotám

WG-Weleflex

Vlhkosťou vytvrdzujúci jednozložkový polyuretánový náter s obsahom kryštálikov MIO

Medzivrstvový hrubovrstvový náter s vynikajúcou odolnosťou proti korózii a chemickým látkam, i v podmienkach ponoru

WG-Sulacover

Vlhkosťou vytvrdzujúci jednozložkový polyuretánový náter

Vrchný pololesklý ochranný náter, farebne stabilný, s vynikajúcou odolnosťou proti počasiu, UV žiareniu, oteru. Farebne stabilný


Resichem 503 SPEP

Nízkoviskózny dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový náter

Penetračný náter na suché porézne betónové a cementové povrchy. Vhodný na utesnenie a konsolidáciu povrchov. Zvyšuje priľnavosť a vytvrdzuje aj pri nízkych teplotách

Resichem 505 Damp Seal

Nízkoviskózny dvojzložkový bezrozpúšťadlový epoxidový náter

Základný náter pre hĺbkovú penetráciu, utesnenie a konsolidáciu vlhkých/zelených betónových a cementových povrchov (aj nové). Zvyšuje priľnavosť, vytvrdzuje pri nízkej teplote

Resichem 521 GP Epoxy Primer

Tenkovrstvový vodnobázový dvojzložkový epoxidový náter

Základný univerzálny náter na vytvorenie adhézneho mostu pre širokú škálu stavebných povrchov (neporézne). Základ pre hygienický náterový systém s 520 Wall Coat UV

Resichem 501 CRSG

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter.

Protikorózny a chemicky odolný náter - aplikovaný štetcom alebo valčekom na povrchy pripravené mechanicky alebo tryskaním. 

Resichem 501 CRXL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter s predĺženou dobou použitia.

Protikorózny a chemicky odolný dvojvrstvový náter (500 µm) aplikovaný štetcom, valčekom i striekaním. Vhodný aj v teplejších podmienkach

Resichem 501 ARXL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter s obsahom keramických plnív

Dvojvrstvový (800 µm) náter odolný proti oteru, nárazu, opotrebovaniu a chemikáliám. Vhodný na ochranu proti médiám s pevnými časticami.

Resichem 511 UCEN

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter.

Dvojvrstvový (500-1000 µm) náter odolný proti vysoko koncentrovaným chemickým látkam v trvalom ponore (5-45°C)

Resichem 512 UCEN 90

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter.

Jednovrstvový (1000-1250 µm) náter odolný proti vysoko koncentrovaným chemikáliám v trvalom ponore (50-110°C)

Resichem 512 UCEN 90 XL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter pre aplikáciu valčekom

Dvojvrstvový (1000 µm) náter odolný proti vysoko koncentrovaným chemikáliám v trvalom ponore (50-90°C)

Resichem 513 AREN

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter s keramickým plnivom

Dvojvrstvový (1000 µm) náter odolný proti oteru a v podmienkach ponoru chemických látok s obsahom pevných častíc (5-90°C)

Resichem 507 DWPU

Dvojzložkový hrubovrstvový vysokosušinový polyuretánový náter.

Jednovrstvový náter ( 1000 µm) odolný proti korózii a chemickým látkam (najmä chlórovým činidlám) pri 5-40°C

Resichem 508 UVPU

Dvojzložkový polyuretánový náter pre dlhodobú povrchovú úpravu povrchov.  

Vrchný pololesklý náter - UV stabilný, svetlu odolný, rýchloschnúci protikorózny náter s vynikajúcou flexibilitou

Resichem 583 Chemsil UC

Jednozložkový rýchloschnúci tekutý silikónový polymér,

Flexibilný povlak určený na upravené betónové a abrazívnym tryskaním očistené kovové povrchy, odolný proti organickým kyselinám

Resichem 554 RB Membrane 

Jednozložkový hrubovrstvový akrylický náter (akrylová guma)

Hydroizolačná membrána aplikovaná štetcom, valčekom, hladidlom, striekaním v dvoch/jednej vrstve (min. 1 mm)

Resichem 555 Resinox

Jednozložkový hrubovrstvový vodnobázový akrylický náter.

Protikorózny zapuzdrujúci náter aplikovaný štetcom, valčekom, haldidlom, striekaním v dvoch vrstvách (cca 700 μm)

Resichem 556 Clear Cladding

Jednozložkový vodnobázový vodu odpudivý náter na cementové povrchy (napr. omietky)

Neviditeľný hydrofóbny povlak/film - bráni vnikaniu vlhkosti do konštrukcie, zároveň z nej umožňuje uvoľňovanie zvyškovej vlhkosti 

Resichem 520 Wall Coat UV

Dvojzložkový vysokovýkonný vodnobázový polyuretánový náter

Tenkovrstvový hygienický náter na steny a iné vertikálne povrchy, odolný proti počasiu, oteru, opotrebovaniu, grafitom, UV žiareniu, Stabilný.

Resichem 523 Wall Coat FP

Jednozložkový hrubovrstvový vodnobázový akrylový náter 

Hydroizolačný náter, odolný proti karbonizácii, flexibilný, rýchloschnúci a UV stabilný. Na vonkajšie použitie. 

Resichem 522 Acrylic Sealer

Jednozložkový nízkoviskózny vodnobázový akrylový náter

Tenkovrstvový náter pre hĺbkovú penetráciu Penetračný náter na utesnenie cementových povrchov. Bezprašný povlak s miernym leskom


Tecnocem

Trojzložková epoxidová zmes s obsahom anorganických plnív

Hydrpoizolačná opravná zmes na vlhké/mokré povrchy, odolná proti negat.hydrostatickému tlaku, vlhkosti a vode. Paropriepustná.

Porosity Sealer

Jednozložkový aromatický vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový náter

Základný náter na suché, porézne povrchy. Impregnácia, utesnenie, konsolidácia povrchov, vytvorenie adhézneho mostu

Humidity Primer

Dvojzložkový univerzálny vodnobázový epoxidový náter

Základný náter na povrchy s vlhkosťou nad 4%. Bráni pohybu zvyškovej vlhkosti, vzniku vzduchových bublín, vytvára adhézny most

GC Primer

Dvojzložkový rýchlo vytvrdzujúci epoxidový bezrozpúšťadlový náter,

Základný náter ma porézne vlhké/zelené betónové/cementové povrchy. Utesnenie, konsolidácia povrchov, Nie je paropriepustný.

Epoxy 100 Primer

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový nízkoviskózny epoxidový náter s vysokým obsahom sušiny

Základný náter na suché povrchy. Impregnácia, utesnenie povrchov. Vynikajúca schopnosť vytvorenia adhézneho mostu (aj s pieskom)

Polyurea Primer

Dvojzložkový rýchlo vytvrdzujúci náter na báze čistej polyurei

Adhézny základný náter na pevné, suché a porézne povrchy. Aplikovaný studeným spôsobom. Pre aplikácie s polyureou.

Acrimper

Jednozložkový bezrozpúšťadlový vodnobázový akrylový náter - akrylová guma

Elastomér aplikovaný studeným spôsobom. Výborná priľnavosť, hydroizolačné vlastnosti, odolnosť proti karbonizácii betón.povrchov

Impermax Aqua

Jednozložkový vodnobázový polyuretánový náter, po vytvrdnutí podobný gume

Pevná, vysoko elastická hydroizolačná membrána. Vysoko tixotropná, odolná proti UV žiareniu, paropriepustná, antikarbonizačný náter

Impermax Aqua 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný studeným spôsobom

Pevná a vysoko elastická hydroizolačná membrána, Stabilná v trvalom ponore vo vode, schválená pre styk s pitnou vodou

Impermax 2K M

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný technológiou Wet-On-Wet

Vysoko odolná, elastická hydroizolačná membrána. Aplikácia studeným spôsobom v jednej hrubej vrstve s vystužením. 

Impermax Cold Polyurea

Dvojzložková čistá polyurea aplikovaná za studena

Vysoko elastická, rýchlo vytvrdzujúca, praskliny prelínajúca hydroizolačná membrána. Aplikácia v jednej hrubej vrstve. Odoláva pohybom. 

Impermax

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Elastická samonivelačná vodotesná bezšvová hydroizolačná membrána, odolná proti stavebným pohybom

Imperamx ST

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Elastická, semitixotropná vodotesná bezšvová hydroizolačná membrána na šikmé plochy, odolná proti stavebným pohybom

Impermax QC

Jednozložkový rozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Vysokovýkonná, elastická, semitixotropná, bezšvová hydroizolačná membrána. Rýchlo vytvrdzujúca (aj pri nižších teplotách)

Impermax SF

Jednozložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný za studena.

Elastická samonivelačná vodotesná bezšvová hydroizolačná membrána, odolná proti stavebným pohybom. 

Impermax Cold Polyurea SF

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná za studena

Vysoko elastický, rýchlo vytvrdzujúci, praskliny prelínajúci hydroizolačný náter. Aplikácia v jednej hrubej vrstve. Aj pri nižších teplotách.

Impermax 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový polyuretánový náter aplikovaný horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca elastická hydroizolačná ochranná membrána, preklenujúca trhliny, schválená pre styk s pitnou vodou

Impermax Polyurea H

Dvojzložková bezrozpúšťadlová hybridná polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca elastická hydroizolačná membrána, preklenujúca trhliny, Nákladovo efektívna ochrana betónových povrchov

Impermax Polyurea H Flex

Dvojzložková bezrozpúšťadlová hybridná polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca hydroizolačná ochranná membrána. Vysoko elastická, preklenujúca trhliny, schválená pre ochranu mostoviek

Polyurea H Flex Alum

Dvojzložková hybridná polyurea s obsahom Al pigmentov, aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca hydroizolačná a ochranná membrána, odolná proti UV žiareniu. Finálna úprava v hliníkovom farebnom odtieni

Polyurea Rayston

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Rýchlo vytvrdzujúca, elastická hydroizolačná membrána, odolná proti pohybom, otrasom, chemikáliám. Schválená pre styk s pitnou vodou

Polyurea Rayston Fast

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Extra rýchlo vytvrdzujúca elastická ochranná a  hydroizolačná membrána. Vynikajúca odolnosť proti chemikáliám a mechanickým vplyvom

Rayston Spray D50

Dvojzložková bezrozpúšťadlová čistá polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Extra rýchlo vytvrdzujúca tvrdá a  elastická membrána pre základy budov, odolná proti radónu, chemikáliám, prepichnutiu, tlaku

Impertrans

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický polyuretánový transparentný náter  

Elastický vrchný ochranný náter. Hydroizolačný, UV stabilný náter odolný proti počasiu, trvalému kontaktu s vodou, dezinfekčným prostriedkom   

Impertrans ECO

Jednozložkový vodnobázový alifatický polyuretánový pigmentovaný náter

Elastický vrchný ochranný náter. Hydroizolačný, UV a farebne stabilný náter odolný proti počasiu. Paropriepustný. Vo vlhkom prostredí

Colodur 

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický polyuretánový náter

Tvrdý a flexibilný lesklý vrchný ochranný náter. Vysoko odolný proti oteru, poškriabaniu, počasiu, zaťaženiu. UV a farebne stabilný 

Paintchlore

Jednozložkový rozpúšťadlový alifatický vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretánový náter

Tvrdý a flexibilný lesklý vrchný ochranný náter. Vysoká mechanická pevnosť, odolnosť proti chlóru, soli. oteru, opotrebovaniu. UV stabilný

Paintchlore 2K

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový alifatický polyuretánový náter

Lesklý vrchný ochranný náter. Vysoko odolný proti počasiu, opotrebovaniu, chlóru a soli aj v trvalom ponore. UV stabilný, Zachovanie lesku.

Impertop Fast 2K

Dvojzložkový alifatický polyaspartický náter aplikovaný za studena

Tvrdý, ale flexibilný vrchný ochranný náter. Rýchlo vytvrdzujúci, odolný proti počasiu, UV žiareniu, chemikáliám. Bráni korózii.

Impertop Fast 2K SF

Dvojzložkový bezrozpúšťadlový alifatický polyaspartický náter aplikovaný za studena

Vrchný ochranný náter s odolnosťou proti počasiu, opotrebovaniu, stálosťou lesku a farby, Rýchlo vytvrdzujúci aj pri nižších teplotách. 

Impertop Fast Spray

Dvojzložková bezrozpúšťadlová alifatická polyurea aplikovaná horúcim striekaním

Extra rýchlo vytvrdzujúci vrchný ochranný náter. Vysoko odolný proti chemikáliám, oteru, poškriabaniu, UV žiareniu, starnutiu.