H&H UNIKOV s.r.o. ponúka vysokovýkonné a spoľahlivé systémové riešenia ochrany proti chemickým vplyvom v agresívnych podmienkach občasného i trvalého ponoru v kyselinách či priemyselných chemikáliách. Náš sortiment chemicky rezistentných náterov bol nezávisle testovaný a ich vlastnosti spoľahlivo preukázané v podmienkach ponoru v plne koncentrovaných chemikáliách ako je 98 % kyselina sírová, hydroxid sodný a chlórnan sodný, dokonca aj pri zvýšených teplotách média. Ochranné povlakové systémy sú založené na najmodernejšej technológii na báze bezrozpúšťadlových epoxidových, epoxid-novolakových a polyuretánových živíc. Sú navrhnuté pre jednoduchú aplikáciu použitím valčeka alebo štandardného bezvzduchového striekania. 

 • Záchytné nádrže a jímky pre chemické látky 
 • Zásobníky na prevádzkové chemické médiá
 • Vane a nádoby pre chemické látky
 • Výrobné a prevádzkové nádrže a zariadenia
 • Kanály, žľaby, odtokové časti a násypky pre chemické látky
 • Výrobné a prevádzkové priestory a podlahy v chemickom, petrochemickom, strojárenskom, farmaceutickom a potravinárskom sektore
 • Podstavce, sokle, podpery nádrží, konštrukcií, zariadení, potrubí, atď.
 • Čerpadlá, ventily, prevádzkové zariadenia a ich súčasti
 • Konštrukčná oceľ v podmienkach s chemickými vplyvmi
 • Vnútorné povrchy potrubí a nádrží
 • Tepelné výmenníky
 • Továrenské komíny a podobne
 • Bezrozpúšťadlová technológia
 • Hrubovrstvové nátery s preukázateľnou odolnosťou proti širokému spektru chemikálií
 • Vhodné na všetky kovové povrchy a aplikovateľné na betónové povrchy ošetrené primerom
 • Odolnosť aj v plne koncentrovaných chemikáliách v podmienkach ponoru
 • Odolnosť aj pri zvýšenej teplote média (40°C - 110°C)
 • Nezmrašťujúce sa povlaky, bezšvové ošetrenie a ochrana spojov a zvarov
 • Dlhodobá a nákladovo efektívna ochrana
 • Jednoduchá aplikácia a rýchle vytvrdzovanie

 • 98% kyselina sírová
 • 36% kyselina chlorovodíková
 • 75% kyselina fosforečná
 • 40% hydroxid sodný
 • Butanol
 • Etanol
 • Hexán
 • MEK
 • Oktán
 • Nafta
 • Toluén
 • Xylén, a mnoho iných


Produkty

Resichem 501 CRSG

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter

Protikorózny a chemicky odolný dvojvrstvový náter (500 µm) pre priemyselné chemikálie s nízkou koncentráciou (5-40°C)

Resichem 501 CRXL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter s predĺženou dobou použitia.

Protikorózny a chemicky odolný dvojvrstvový náter (500 µm) pre priemyselné chemikálie s nízkou koncentráciou (5-40°C)

Resichem 501 ARXL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxidový náter s obsahom keramických plnív

Dvojvrstvový (800 µm) náter odolný proti  oteru, nárazu, opotrebovaniu a chemikáliám s nízkou koncentráciou a s pevnými časticami (5-40°C)

Resichem 511 UCEN

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter.

Dvojvrstvový (500-1000 µm) náter odolný proti vysoko koncentrovaným chemickým látkam v trvalom ponore (5-45°C)

Resichem 512 UCEN 90

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter.

Jednovrstvový (1000-1250 µm) náter odolný proti vysoko koncentrovaným chemikáliám v trvalom ponore (50-110°C)

Resichem 512 UCEN 90 XL

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter pre aplikáciu valčekom

Dvojvrstvový (1000 µm) náter odolný proti vysoko koncentrovaným chemikáliám v trvalom ponore (50-90°C)

Resichem 513 AREN

Dvojzložkový hrubovrstvový bezrozpúšťadlový epoxid-novolakový náter s keramickým plnivom

Dvojvrstvový  (1000 µm) náter odolný proti oteru a v podmienkach ponoru chemických látok s obsahom pevných častíc (5-90°C)

Resichem 583 Chemsil UC

Jednozložkový rýchloschnúci tekutý silikónový polymér, 

Flexibilný povlak určený na upravené betónové a abrazívnym tryskaním očistené kovové povrchy, odolný proti organickým kyselinám

Resichem 507 DWPU

Dvojzložkový hrubovrstvový vysokosušinový polyuretánový náter.

Jednovrstvový náter ( 1000 µm) odolný proti korózii a chemickým látkam (najmä chlórovým činidlám) pri 5-40°C

Resichem 505 Damp Seal

Dvojzložkový tenkovrstvový epoxidový náter na vlhké/zelené betónové povrchy.

Zabezpečenie vysokej mechanickej priľnavosti chemicky rezistentných náterov, vytvrdzuje aj pri teplotách pod 10°C